Achtergrond

Dit zijn de beweegredenen voor 10-14 Onderwijs:

  • In het huidige onderwijssysteem wordt rond de leeftijd van 12 jaar, in groep 8 van het basisonderwijs, de keuze voor vervolgonderwijs bepaald. Dit keuzemoment wordt als een ‘onnatuurlijke knip’ beschouwd in de ontwikkeling van tieners, zeker omdat het voor alle kinderen op precies hetzelfde moment van één kalenderjaar gebeurt.
  • Uit een publicatie van de Onderwijsraad (vanaf pagina 19) komt naar voren dat in het Nederlandse onderwijs te vroeg en te rigide wordt geselecteerd, dat een grote groep kinderen aan de onderkant nadeel van die vroegselectie kan ondervinden en dat een brede brugklas ten goede komt aan alle kinderen.
  • Op een cruciaal moment in hun ontwikkeling maken kinderen nu de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In de praktijk passen kinderen zich aan een nieuw onderwijstype aan, in plaats van dat het onderwijs zich naar de ontwikkelbehoefte van de kinderen richt.
  • Het eendimensionaal determineren naar niveau in het huidige onderwijssysteem sluit niet aan bij de individuele verwachtingen van kinderen en ouders en doet geen recht aan verschillen in ontwikkelingstempo en kwaliteiten van kinderen.
  • Elk kind moet, ongeacht afkomst, zijn of haar talenten ten volle kunnen ontplooien. Op deze wijze draagt 10-14 Onderwijs bij aan een kernopdracht die ook het ministerie van OCW zich stelt in het kader van “gelijke kansen in het onderwijs”.