Netwerkevent 22 november 2022

Ten behoeve van de curriculumontwikkeling doorlopende leerlijnen 10-14 Onderwijs en kwaliteitsverbetering is er afstemming en samenwerking met SLO. SLO heeft menskracht, expertise en ontwikkelde instrumenten op deze terreinen. SLO organiseert in najaar 2022 (voorlopige datum de middag van 22 november!), in samenwerking met het Lerend Netwerk, een landelijke conferentie.

We zullen die middag stilstaan bij het monitoren van kwaliteit.

Vanuit de inspectie en Oberon zijn er rapporten verschenen over de kwaliteit van 10-14 scholen.  Voor een deel van de scholen geldt dat ze goed inzetten op kwaliteit monitoren en een ander deel is dit nog aan het opstarten. Hierdoor kunnen organisaties, zoals de inspectie, lastig beoordelen of er kwaliteit geleverd wordt. Dat laatste weten we wel: want we zijn op een onderzoekende en hoogstaande manier bezig met leerlingen. Maar we zijn minder bezig met dit ook aan anderen te laten zien, want we willen de aandacht aan de leerlingen geven. En toch kan het monitoren van kwaliteit wel degelijk een positief effect hebben. Maar daarbij is de vraag niet: voldoen we aan de cijfers van de inspectie. Het gaat juist om de vragen: wat is voor ons kwaliteit, wat is onze visie, wat zijn onze doelen met leerlingen en bereiken we dit allemaal? Om te weten of je voldoet aan je eigen beeld van kwaliteit kun je dit onderzoeken en monitoren in de school. Op dit netwerkevent geven we je hulpmiddelen en tijd om dit op te pakken en verder vorm te geven. We willen elke 10-14 school (bestaand en in wording) dan ook uitnodigen om met verschillende functionarissen naar ons netwerkevent te komen. Neem bijvoorbeeld een docent, een coach, een kwaliteitszorgmedewerker en iemand van het management mee. Samen kun je tijdens dit event je even onderdompelen in alles rond kwaliteit monitoren. Daarvoor zijn we in gesprek met een inspirerende spreker en daarna worden er 2 workshoprondes ingericht met relevante onderwerpen en inspiratoren/presentatoren. Aan het einde is er tijd om met elkaar te komen tot een verdere stap voor jullie school onder het genot van een borrel.

Zorg dat je erbij bent en zet de middag van 22 november vast in optie in je agenda! Na de zomervakantie volgt programma en locatie.

Voor de themabijeenkomsten hebben de scholen het idee omarmd van een collegiale audit: het ontwikkelen van een kijkwijzer voor een friendly visit en de verdere uitwerking van een vorm van de friendly visit. In de eerste bijeenkomst in maart j.l. zijn daarvoor bouwstenen met elkaar verzameld als basis voor verdere...

Lees verder

Ten behoeve van de curriculumontwikkeling doorlopende leerlijnen 10-14 Onderwijs en kwaliteitsverbetering is er afstemming en samenwerking met SLO. SLO heeft menskracht, expertise en ontwikkelde instrumenten op deze terreinen. SLO organiseert in najaar 2022 (voorlopige datum de middag van 22 november!), in samenwerking met het Lerend Netwerk, een landelijke conferentie.

Lees verder

Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten te bundelen om richting te geven aan oplossingen.    Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023. Veldervaringen vragen om heldere...

Lees verder

Op het Modus werken ze met raakvakken. Ze spreken bijvoorbeeld niet meer over rekenen en taal maar werken met vijf raakvakken. Ieder raakvak ‘r_a_a_k_t_’ _het thema. Op deze manier maken ze het onderwijs betekenisvol voor hun leerlingen.

Lees verder

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

Lees verder