Vraag teambevoegdheid aan voor 30 juni

Scholen die 10-14-onderwijs (willen) aanbieden, kunnen tot 30 juni aanstaande een aanvraag voor het experiment teambevoegdheid indienen bij het ministerie van OCW. Dit experiment biedt ruimte om leraren met alleen een po- of vo-bevoegdheid samen de verantwoordelijkheid te geven voor het onderwijs aan de leerlingen op een 10-14 school.

Regeling experiment teambevoegdheid 10-14

De regeling voor het experiment teambevoegdheid 10-14 is begin mei gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de publicatie hier online of download de publicatie hier.

Aanvraag indienen

Tot 30 juni kunnen scholen een aanvraag voor komend schooljaar indienen via: dienstpostbus.10.14.onderwijs@minocw.nl

Ook ieder jaar daarna is een aanvraag mogelijk. Als de teambevoegdheid eenmaal is toegekend, geldt dit voor de hele verdere looptijd van het experiment. Een aanvraag hoeft dus maar één keer gedaan te worden.

Bij de aanvraag dient het volgende mee gestuurd te worden:

  1. de contactgegevens van de scholen die in samenwerking willen deelnemen aan het experiment;
  2. een afschrift waaruit blijkt dat de scholen die willen deelnemen een nog geldend eindoordeel voldoende of de waardering goed hebben ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs;
  3. een schriftelijke verklaring van instemming met deelname aan het experiment van de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen aan de samenwerking; en
  4. het projectplan (zie artikel 5 in de bekendmaking).

Vragen over de voorwaarden

Uit de initiatieven 10-14 Onderwijs zijn enkele vragen binnengekomen die met name betrekking hebben op de voorwaarden over bevoegdheden die gesteld zijn in de beleidsregel. Dat heeft vanuit OCW geleid tot de volgende nuanceringen bij deze beleidsregel:

  • Scholen zijn niet in overtreding wanneer ze besluiten niet mee te doen aan het experiment, als ze de ‘gewone’ geldende regels voor bevoegdheden volgen. Alleen deelnemers van het experiment kunnen hiervan afwijken. OCW snapt dat voor beginnende scholen niet alle bevoegdheden kunnen worden overlegd als leerlingen geen les in bepaalde vakken krijgen. In het plan moet wel worden opgenomen hoe hier in de toekomst, zodra leerlingen wel deze vakken krijgen mee om wordt gegaan.
  • Als coaches een bevoegdheid in het po of vo hebben is het makkelijker om deel te nemen aan de pilot. Het is hierbij belangrijk dat het 10-14-initiatief samen beschikken over de bevoegdheden voor het po en voor alle vakken die gegeven worden in het vo (uitzondering hierop is gym).

Om het specifieker te maken:

  • Leercoaches kunnen ingezet worden onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde leraar, en zodoende als onderdeel van het team – zij het zonder eigenstandige verantwoordelijkheid. Overige bevoegde leraren moeten dus op enigerlei wijze betrokken zijn.
  • Verder zijn art. 3 van de WPO en art. 33 derde lid van de WVO van toepassing op de teambevoegdheid: d.w.z. dat iemand maximaal 1 jaar onbevoegd les mag geven. Die periode mag met twee keer met twee jaar verlengd worden, maar dan moet de betrokkene wel een passende opleiding gaan volgen. De personen die volgens deze bepaling worden ingezet, zijn wél zelf verantwoordelijk en kunnen dus bij wijze van spreken ‘de bevoegde leraar Nederlands’ zijn – die dan nog niet bevoegd is. Wel moet hier goed op gelet worden hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt. Elk initiatief komt natuurlijk ook voort uit een bestaande school en het kan dus dat vanuit daar bevoegde leraren betrokken zijn, die deel uitmaken van het team. Een initiatief kan dus beginnend zijn, maar met een teambevoegdheid gaan we er vanuit dat de basis hiervoor wel in huis is binnen het initiatief en dat de inzetbaarheid breder kan dan buiten het individuele bekwaamheidsgebied.

Donderdag 9 september is de You Academy geopend door de nieuwe leerlingen in samenwerking met wethouder Corien van Starkenburg en Kim van der Poel, beleidsregisseur onderwijs. You Academy is een nieuwe onderwijsvorm voor leerlingen tussen de tien en veertien jaar en is uniek in de regio Katwijk.

Lees verder

Afgelopen week is route 10-14 Delden van start gegaan. Met Route 10-14 zetten IKC Magenta en het Twickel College Delden een krachtig onderwijsconcept neer waarbij leerlingen zich ontwikkelen en ontplooien tot zelfbewuste tieners die de wereld en zichzelf wat te bieden hebben.

Lees verder

Op dinsdag 28 september 2021 is de conferentie 10-14 Onderwijs. We zijn te gast op Academie 1014 in Almere. Na een periode van online-ontmoetingen op afstand willen we deze conferentie weer fysiek vormgeven op deze inspirerende locatie. Echte ontmoetingen dus!

Lees verder