Onderzoek

De scholen die deelnemen aan de pilot nemen ook deel aan een monitoringsonderzoek dat Oberon voor het ministerie van OCW uitvoert naar de succesfactoren en belemmerende factoren van de pilot.

In welke mate zijn leraren en schoolleiders in staat om de veranderingen te realiseren? En wat is de tevredenheid van leerlingen, leraren en schoolleiding? Het onderzoek richt zich ook op de effecten, zoals tussentijdse doorstroom, het schooladvies bij 12 jaar, het advies bij 14 jaar en de onderwijspositie van deze leerlingen in het derde leerjaar vo. In 2020 verschijnt het eindrapport. Op basis hiervan bekijkt het ministerie van OCW of de wet- en regelgeving onnodige belemmeringen opwerpt voor de verbetering en effectiviteit van het 10-14 Onderwijs en worden de regels indien nodig aangepast.

Onderzoeken

Overige