Over ons

We zijn een netwerk van scholen die 10-14 Onderwijs aanbieden. We vinden het belangrijk dat leerlingen de overstap naar het vervolgonderwijs kunnen maken op een voor hen passend moment, omdat dit de kansen voor de ontwikkeling van leerlingen vergroot.

Ook biedt 10-14 Onderwijs ruimte voor een doorlopend ontwikkeltempo en de talenten van leerlingen. Daarom versterken we samen dit gedachtegoed en creëren we draagvlak voor 10-14 onderwijs in Nederland. Op dit moment zijn er 16 scholen bij ons netwerk aangesloten.

Dit doen we

  • We bundelen we onze kennis en ervaringen en werken samen aan de doorontwikkeling van 10-14 onderwijs in Nederland.
  • We inspireren het Nederlandse onderwijsveld door verspreiding van het gedachtegoed van 10-14 Onderwijs.
  • We adviseren het ministerie van OCW over kansen en knelpunten van 10-14 Onderwijs en zijn actief verbonden met de sectorraden PO en VO.
  • We participeren in de begeleidingscommissie Experiment Teambevoegdheid van het ministerie OCW.
  • We bieden praktische ondersteuning en tips aan bestaande en nieuwe 10-14 initiatieven.

Hoe we dat doen

We organiseren onder andere inhoudelijke themabijeenkomsten, bijeenkomsten voor bestuurders en jaarlijks een landelijke conferentie. We verzamelen en delen inspirerende praktijkvoorbeelden van onze 10-14 initiatieven en zijn het centrale aanspreekpunt voor vragen over 10-14 Onderwijs. Alles dat wij doen komt voort uit de onderwijspraktijk en sluit aan op de behoeftes van leerlingen en docenten.

Ook meedoen?

Werk je aan de (door)ontwikkeling van 10-14 Onderwijs? Wil je ook bijdragen aan de versterking van 10-14 Onderwijs? Interesse om aan te sluiten bij ons netwerk? Dat kan. Klik hier voor meer informatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over 10-14 Onderwijs, de initiatieven in Nederland of heb je aan andere vraag? Neem contact met ons op.