Over ons

We zijn een netwerk van scholen die 10-14 onderwijs aanbieden. We vinden het belangrijk dat leerlingen de overstap naar het vervolgonderwijs kunnen maken op een voor hen passend moment. Dit vergroot namelijk de ontwikkelingskansen van leerlingen.

Ook biedt 10-14 Onderwijs ruimte voor een doorlopend ontwikkeltempo en de talenten van leerlingen. Daarom versterken we samen dit gedachtegoed en creëren we draagvlak voor 10-14 onderwijs in Nederland. Op dit moment zijn er 18 scholen bij ons netwerk aangesloten.

Dit doen we

  • We bundelen onze kennis en ervaringen en werken samen aan de doorontwikkeling van 10-14 onderwijs in Nederland.
  • We inspireren het Nederlandse onderwijsveld door verspreiding van het gedachtegoed van 10-14 onderwijs.
  • We adviseren het ministerie van OCW over kansen en knelpunten van 10-14 onderwijs en zijn actief verbonden met de sectorraden PO en VO.
  • We bieden praktische ondersteuning en tips aan bestaande en nieuwe 10-14 initiatieven.

Hoe we dat doen

We organiseren inhoudelijke themabijeenkomsten, bijeenkomsten voor bestuurders en jaarlijks een landelijke conferentie. We verzamelen en delen inspirerende praktijkvoorbeelden van onze 10-14 initiatieven en zijn het centrale aanspreekpunt voor vragen over 10-14 onderwijs. Alles dat wij doen komt voort uit de onderwijspraktijk en sluit aan op de behoeftes van leerlingen en docenten.

Ook meedoen?

Werk je aan de (door)ontwikkeling van 10-14 onderwijs? Wil je ook bijdragen aan de versterking van 10-14 onderwijs? Interesse om aan te sluiten bij ons netwerk? Dat kan. Klik hier voor meer informatie.

Meer weten & contact

Wil je meer weten over 10-14 onderwijs, de initiatieven in Nederland of heb je een andere vraag? Kijk bij het overzicht van de 10-14 initiatieven of stuur een e-mail naar netwerkbegeleider Frank Evers via lerendnetwerk@1014onderwijs.nl.