Wat is 10-14 onderwijs?

Binnen 10-14 Onderwijs worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar het vo.

Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat halverwege het vierde leerjaar een keuze voor het vo wordt gemaakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat door een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs er een betere aansluiting plaatsvindt. Het streven van 10-14 Onderwijs is bovendien om beter aan te sluiten bij de talenten, de ontwikkelingsfase, de onderwijsbehoeften en de leerstijl van de leerlingen in deze leeftijdscategorie. Verschillende basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs werken samen om dit nieuwe onderwijsconcept invulling te geven.

Bekijk het 5 punten plan 10-14 onderwijs.

Bekijk ook het regiedocument van het Lerend Netwerk 10-14.

Lees meer over de beweegredenen van 10-14 Onderwijs.