De Leeronderneming

Contactpersoon: Debby Wernke
Prinses Margrietstraat 163
2983 ED Ridderkerk
0180-486951
info@deleeronderneming.nl
www.deleeronderneming.nl

Doelgroep:

Alle leerlingen : In principe is elke leerling welkom, er is wel een aanmeld-, intake- en plaatsingsprocedure vastgesteld. Om te bepalen welke kinderen deel kunnen gaan nemen aan De LeerOnderneming is de motivering van zowel het kind en de ouder, als de leerkracht van belang. De motivering bestaat uit zachte gegevens (onderwijsbehoeften en persoonlijke motivatie) en harde gegevens (LVS resultaten). Er vindt overdracht plaats van bevindingen van de leerkracht en/of IB-er van de basisschool. De intakecommissie verzamelt deze gegevens en brengt ze in bij de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie bepaalt of een kind wel of niet plaatsbaar is en motiveert deze keuze.   Onderstaande punten zijn de voorwaarden om tot plaatsing over te gaan:

 • Toekomstige kinderen groep 7
 • Kinderen met de volgende onderwijsbehoeften:
 • kind heeft leeractiviteiten nodig die aansluiten bij zijn brede belangstelling
 • Kind heeft uitdagende leeromgeving en werkvormen nodig
 • Kind heeft groepsgenoten nodig met wij hij kan samenwerken
 • kind staat open voor hulp/ kind kan hulp vragen, coachbaar
 • Kinderen met de volgende kindkenmerken
 • Kind heeft (behoefte aan) een zekere mate zelfstandigheid
 • Kind heeft (behoefte aan) een zekere mate van flexibiliteit
 • Kind staat open voor het leren van nieuwe dingen
 • Kind  (heeft behoefte aan) /kan samenwerken
 • Kind heeft een uitstroomprofiel voor VMBO BK of hoger. (dat is dus alles behalve Pro)
 • De eventuele ondersteuningsbehoefte past binnen de mogelijkheden van de LeerOnderneming