Doorontwikkelen! Terugblik conferentie 10-14 onderwijs

Dinsdag 31 oktober kwamen bijna 100 bevlogen onderwijsprofessionals met elkaar samen op de conferentie van 10-14 onderwijs. In Den Bosch stond de hele middag het doorontwikkelen van 10-14 onderwijs centraal. Een terugblik.

De middag begon plenair met een opening door voorzitter van het lerend netwerk Muriëlle van der Voort en netwerkbegeleider Frank Evers. Hoofdboodschap van de dag: we willen 10-14 onderwijs doorontwikkelen als netwerk. Het netwerk heeft grote toegevoegde waarde als het gaat om belangenbehartiging, kennisuitwisseling en met elkaar onderzoeken wat wel en niet werkt. Daarnaast zijn er meer dingen om door te ontwikkelen: het onderwijsconcept, het curriculum, de kwaliteitsbewaking, de wet- en regelgeving, en ga zo maar door. We zien ook initiatieven doorontwikkelen naar 8-14, 10-16, 4-18 onderwijs. Waar gaan die ontwikkelingen heen?

Welkom door Spoor 10-14

Vervolgens werden de aanwezigen welkom geheten door Fleur Cerini, Marcus Spronk en drie leerlingen van Spoor 10-14. Net zoals veel andere initiatieven loopt ook deze school tegen obstakels aan. Het is een kwestie van zoeken en uitproberen, maar ook successen boeken. Maar het allerbelangrijkste is: het is een leuke school met veel gemotiveerde leerlingen. Leerlingen zelf hadden dan ook een spetterende vlog gemaakt waarmee het publiek een inkijkje kreeg in een ‘gewone dag’ bij Spoor 10-14.

Presentatie Oberon over teambevoegdheid

Ton Klein en Suzanne Gerritsen van Oberon presenteerden de positieve en bemoedigende eindresultaten van het onderzoek naar teambevoegdheid. De deelnemers aan het onderzoek ervaarden meer werkplezier en een positieve bijdrage aan de kwaliteit. De belangrijkste randvoorwaarden voor de toekomst van teambevoegdheid: voldoende tijd voor ontwikkeling én de nabijheid van po- en vo-schoolgebouwen. Het ministerie van Onderwijs lichtte een tipje van de sluier op: het experiment teambevoegdheid wordt verlengd, de nieuwe regeling is in de maak en meer informatie daarover volgt snel. Dat is bijzonder goed nieuws voor het netwerk en biedt perspectief om de komende jaren samen op te trekken om vanuit het experiment te komen tot borging.

Claire Boonstra zet publiek aan het denken

Claire Boonstra van Operation Education verzorgde de keynote speech. Zij zette het publiek aan het denken. De mensheid heeft overal dingen voor bedacht, wat vaak logisch is, maar niet per se natuurlijk. Zo bestaat het onderwijs uit hokjes met schotten daartussen. 10-14 onderwijs is bij uitstek iets wat tegen die schotten aanloopt, omdat het tegendraads is. Dat is niet gemakkelijk, maar het draait wel om iets belangrijks: zorgen dat kinderen floreren. Het gaat om het leven, en dat is per definitie iets wat veelvormig en organisch is, niet iets wat in hokjes te plaatsen valt. Operation Education probeert het tij te keren en stelt steeds de vraag: "Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?". Claire nam ons mee in haar strijd tegen de eindtoets PO. Een inspirerend verhaal over 35 scholen - en wellicht na deze dag meer scholen - die in actie komen.

Workshops

In twee workshoprondes gingen deelnemers in gesprek over uiteenlopende onderwerpen.

  • Claire Boonstra ging met mensen in gesprek over het samenwerken aan systeemverandering in het onderwijs.

  • Mark Oortwijn van de Inspectie van het Onderwijs ging aan de hand van stellingen in gesprek met deelnemers over de kwaliteit van 10-14 onderwijsinitiatieven.

  • Hanna Beuling en Liesbeth Pennewaard van SLO gingen in op de doorontwikkeling van het curriculum met als basis de teamgids.

  • Jitske van Eerd deelde de ruime ervaring met toetsing en pta's binnen individuele leerroutes die ze binnen Agora hebben opgebouwd.

  • Mariël van Loenen en Martine Fuite keken hoe vanuit de Friendly Visits toegewerkt kan worden naar een eigen waarderingskader en kwaliteitsstandaard naast interne audits en inspectiebezoeken.

  • Hanri Timmermans van Tienercollege NOP en Wiske Ruijgrok van Fourteens hielpen startende initiatieven op weg.

  • Dorien Stals-Beijes deelde de ervaringen uit de pilot Friendly Visits, als een vorm van onderlinge visitatie.


Afsluiting: ‘onderwijs mag geen containerschip zijn’

De dag werd afgesloten met een mentimeter waar de bevindingen werden opgehaald. Misschien vat deze zin de dag nog wel het beste samen: ‘onderwijs mag geen containerschip zijn’.

Tot slot werd afscheid genomen van Lenie van Lieverloo, die 15 jaar de netwerkbegeleider was van het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. Haar boodschap: heb lef en hou vol!


In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder