Een kijkje bij SOOOL10-14

In september is SOOOL10-14 voor de 4e keer van start gegaan. Dit schooljaar met 48 leerlingen waarvan 26 nieuwe leerlingen. Een greep uit hun activiteiten vind je hieronder.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Benieuwd wat SOOOL10-14 allemaal organiseert, lees dan hun blogs.

Van Start met NUMO

Op SOOOL10-14 werken alle leerlingen met NUMO voor taal, rekenen, Engels en Duits (voor vo en voor de leerlingen die hiervoor kiezen). NUMO past goed bij de onderwijsvisie van SOOOL10-14. Leerlingen werken op maat, op hun eigen niveau en krijgen hulp, wanneer het nodig is. In de vorm van individuele instructie of een instructie in een groepje, komt iedereen aan zijn trekken. Tijdens het werken in de klas, is direct te zien waar een aanmoediging, een complimentje, vermanend woordje of uitleg nodig is.

Praktijkvak zorg en welzijn

Hospitality, tafels dekken volgens de etiquette, gasten ontvangen, uitserveren. Leerlingen van SOOOOL10-14 leren het allemaal al vanaf groep 7 of 8. De leerlingen maken al vroeg kennis met heel veel verschillende praktijksituaties en werkomgevingen. Door te doen ontdekken ze wat bij hen past.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder