Een kijkje bij SOOOL10-14

In september is SOOOL10-14 voor de 4e keer van start gegaan. Dit schooljaar met 48 leerlingen waarvan 26 nieuwe leerlingen. Een greep uit hun activiteiten vind je hieronder.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Benieuwd wat SOOOL10-14 allemaal organiseert, lees dan hun blogs.

Van Start met NUMO

Op SOOOL10-14 werken alle leerlingen met NUMO voor taal, rekenen, Engels en Duits (voor vo en voor de leerlingen die hiervoor kiezen). NUMO past goed bij de onderwijsvisie van SOOOL10-14. Leerlingen werken op maat, op hun eigen niveau en krijgen hulp, wanneer het nodig is. In de vorm van individuele instructie of een instructie in een groepje, komt iedereen aan zijn trekken. Tijdens het werken in de klas, is direct te zien waar een aanmoediging, een complimentje, vermanend woordje of uitleg nodig is.

Praktijkvak zorg en welzijn

Hospitality, tafels dekken volgens de etiquette, gasten ontvangen, uitserveren. Leerlingen van SOOOOL10-14 leren het allemaal al vanaf groep 7 of 8. De leerlingen maken al vroeg kennis met heel veel verschillende praktijksituaties en werkomgevingen. Door te doen ontdekken ze wat bij hen past.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder