Een kijkje bij SOOOL10-14

In september is SOOOL10-14 voor de 4e keer van start gegaan. Dit schooljaar met 48 leerlingen waarvan 26 nieuwe leerlingen. Een greep uit hun activiteiten vind je hieronder.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Benieuwd wat SOOOL10-14 allemaal organiseert, lees dan hun blogs.

Van Start met NUMO

Op SOOOL10-14 werken alle leerlingen met NUMO voor taal, rekenen, Engels en Duits (voor vo en voor de leerlingen die hiervoor kiezen). NUMO past goed bij de onderwijsvisie van SOOOL10-14. Leerlingen werken op maat, op hun eigen niveau en krijgen hulp, wanneer het nodig is. In de vorm van individuele instructie of een instructie in een groepje, komt iedereen aan zijn trekken. Tijdens het werken in de klas, is direct te zien waar een aanmoediging, een complimentje, vermanend woordje of uitleg nodig is.

Praktijkvak zorg en welzijn

Hospitality, tafels dekken volgens de etiquette, gasten ontvangen, uitserveren. Leerlingen van SOOOOL10-14 leren het allemaal al vanaf groep 7 of 8. De leerlingen maken al vroeg kennis met heel veel verschillende praktijksituaties en werkomgevingen. Door te doen ontdekken ze wat bij hen past.

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder