Friendly Visits doorstart

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag gaat.

De bezoeken zelf en de voorbereiding daarop zijn als zeer waardevol ervaren. Niet alleen omdat op deze manier kennis werd uitgewisseld, maar ook omdat je zo heel bewust bezig bent met het formuleren van wat wel en niet goed gaat, wat inspireert en waar je zelf wellicht nog wat te verbeteren hebt. Dorien Stals gaf in haar presentatie concrete opbrengsten:

  • Visitaties houden je scherp: je zet voor jouw organisatie weer eens alles op een rijtje.

  • Eventuele blinde vlekken komen aan het licht.

  • Alleen 10-14 snapt echt wat het betekent om 10-14 onderwijs aan te bieden, waardoor tips en tops van collega’s 10-14 extra waardevol zijn.

  • Ontwikkelen van een ambitieus leerklimaat in je team.

Bij deze ronde Friendly Visits heeft SLO inhoudelijk bijgedragen en is ook ervaren dat het vijf punten plan voor 10-14 onderwijs als eerste basis helpend was voor een audit. Maar ook gaf men aan dat het voor de kwalitatieve ontwikkeling van het netwerk goed zou zijn om de audits professioneler op te pakken. Een eerste aanzet gaf Mariël van Loenen al tijdens haar workshop op de conferentie. De aanbevelingen waar we als netwerk mee aan de slag gaan:

  • Maak onderscheid tussen drie niveaus: een inspiratiebezoek (voor de bezoekende school om van te leren), visitatie op basis van een concrete hulpvraag van de ontvangende school en de kwaliteitsaudit waar ontwikkelingsgericht feedback gegeven wordt door mensen die getraind zijn in het doen van audits.

  • Ontwikkel een kwaliteitskader en kijkwijzer op basis waarvan de ontvangende school een zelfevaluatie kan uitvoeren en de bezoekers een goede audit kunnen doen.

  • Heb aandacht voor de verschillende fasen van ontwikkeling waarin een school kan zitten.

  • Maak de audits een structureel onderdeel van het lidmaatschap van het lerend netwerk 10-14 onderwijs.

Inmiddels zijn we met de pilot groep aan de slag met vervolgplannen. In ieder geval gaan we gezamenlijk werken aan een kwaliteitskader en het plannen van een volgende ronde Friendly Visits. Zo blijven we vanuit eigen verantwoordelijkheid aandacht hebben voor kwaliteitsbewaking.

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder