16 - Feb - 2021

Interview Tienercollege Noordoostpolder in Beter Begeleiden

Sommige leerlingen hebben baat bij een meer geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Zij kunnen bijvoorbeeld terecht op het Tienercollege Noordoostpolder. Leraar Hanri Timmerman vertelt er meer over. Zijn boodschap voor begeleiders? ‘Besef dat er meer smaken zijn binnen het onderwijsspectrum.’

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder