Jaarplan 2022: Delen - verbinden - versterken

Het jaarplan voor 2022 is gereed. Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs wil anticiperen op ontwikkelingen en er ook proactief op inzetten. Lees verder wat dit betekent.

Vanuit de behoeften van het 10-14-onderwijsveld zijn de activiteiten van het Lerend Netwerk in 2022 gericht op:

-        Krachtiger verbinding 10-14-initiatieven

-        (Door)ontwikkeling van kwaliteit en borging 10-14 Onderwijs

-        Profilering 10-14 Onderwijs

Netwerkbeheer en -opbouw vormen een belangrijker pijler daarbij. Het dient de versterking van de krachtenbundeling van de initiatieven alsook de (door)ontwikkeling en duurzame borging van 10-14 Onderwijs.

Lees het jaarplan 2022.

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder