Jaarplan 2022: Delen - verbinden - versterken

Het jaarplan voor 2022 is gereed. Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs wil anticiperen op ontwikkelingen en er ook proactief op inzetten. Lees verder wat dit betekent.

Vanuit de behoeften van het 10-14-onderwijsveld zijn de activiteiten van het Lerend Netwerk in 2022 gericht op:

-        Krachtiger verbinding 10-14-initiatieven

-        (Door)ontwikkeling van kwaliteit en borging 10-14 Onderwijs

-        Profilering 10-14 Onderwijs

Netwerkbeheer en -opbouw vormen een belangrijker pijler daarbij. Het dient de versterking van de krachtenbundeling van de initiatieven alsook de (door)ontwikkeling en duurzame borging van 10-14 Onderwijs.

Lees het jaarplan 2022.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder