Jaarplan 2022: Delen - verbinden - versterken

Het jaarplan voor 2022 is gereed. Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs wil anticiperen op ontwikkelingen en er ook proactief op inzetten. Lees verder wat dit betekent.

Vanuit de behoeften van het 10-14-onderwijsveld zijn de activiteiten van het Lerend Netwerk in 2022 gericht op:

-        Krachtiger verbinding 10-14-initiatieven

-        (Door)ontwikkeling van kwaliteit en borging 10-14 Onderwijs

-        Profilering 10-14 Onderwijs

Netwerkbeheer en -opbouw vormen een belangrijker pijler daarbij. Het dient de versterking van de krachtenbundeling van de initiatieven alsook de (door)ontwikkeling en duurzame borging van 10-14 Onderwijs.

Lees het jaarplan 2022.

Voor de themabijeenkomsten hebben de scholen het idee omarmd van een collegiale audit: het ontwikkelen van een kijkwijzer voor een friendly visit en de verdere uitwerking van een vorm van de friendly visit. In de eerste bijeenkomst in maart j.l. zijn daarvoor bouwstenen met elkaar verzameld als basis voor verdere...

Lees verder

Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten te bundelen om richting te geven aan oplossingen.    Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023. Veldervaringen vragen om heldere...

Lees verder