Jaarplan 2022: Delen - verbinden - versterken

Het jaarplan voor 2022 is gereed. Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs wil anticiperen op ontwikkelingen en er ook proactief op inzetten. Lees verder wat dit betekent.

Vanuit de behoeften van het 10-14-onderwijsveld zijn de activiteiten van het Lerend Netwerk in 2022 gericht op:

-        Krachtiger verbinding 10-14-initiatieven

-        (Door)ontwikkeling van kwaliteit en borging 10-14 Onderwijs

-        Profilering 10-14 Onderwijs

Netwerkbeheer en -opbouw vormen een belangrijker pijler daarbij. Het dient de versterking van de krachtenbundeling van de initiatieven alsook de (door)ontwikkeling en duurzame borging van 10-14 Onderwijs.

Lees het jaarplan 2022.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder