Jaarplan 2022: Delen - verbinden - versterken

Het jaarplan voor 2022 is gereed. Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs wil anticiperen op ontwikkelingen en er ook proactief op inzetten. Lees verder wat dit betekent.

Vanuit de behoeften van het 10-14-onderwijsveld zijn de activiteiten van het Lerend Netwerk in 2022 gericht op:

-        Krachtiger verbinding 10-14-initiatieven

-        (Door)ontwikkeling van kwaliteit en borging 10-14 Onderwijs

-        Profilering 10-14 Onderwijs

Netwerkbeheer en -opbouw vormen een belangrijker pijler daarbij. Het dient de versterking van de krachtenbundeling van de initiatieven alsook de (door)ontwikkeling en duurzame borging van 10-14 Onderwijs.

Lees het jaarplan 2022.

Op het Modus werken ze met raakvakken. Ze spreken bijvoorbeeld niet meer over rekenen en taal maar werken met vijf raakvakken. Ieder raakvak ‘r_a_a_k_t_’ _het thema. Op deze manier maken ze het onderwijs betekenisvol voor hun leerlingen.

Lees verder

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

Lees verder

Nu SLO'er Maaike Rodenboog het 10-14-stokje overdraagt, memoreert ze in een blog wat de afgelopen jaren samen met alle betrokken leraren, schoolleiders in netwerken en daarbuiten is bereikt. En dat is best veel! Een themawebsite, leerdoelkaarten voor de meeste vakgebieden, een FAQ, conferenties en een goede samenwerking met het Lerend...

Lees verder