Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs in de toekomst

10-14 Onderwijs heeft de afgelopen 15 jaar veel ontwikkeling doorgemaakt. Een zoektocht vanaf de start naar de behoeften van de leerlingen in hun leerproces, zeker in de overgang POVO. Aangevuld en onderbouwd met onderzoek startten de eerste pioniers vanaf 2012 met nieuwe onderwijsvormen.

Zij verbonden zich aan elkaar op de inhoud en ontwikkelden zich naar een landelijke gesprekspartner als kwartiermakers. Vanuit deze krachtenbundeling legden zij een gezamenlijk fundament. De ontwikkeling werd gedoogd, met veel interesse gevolgd en de samenwerking met OCW werd vormgegeven door het inzetten van een knelpuntenonderzoek. In 2017 bereikte deze onderwijsontwikkeling een plek in het regeerakkoord. Het gaf een boost aan ontwikkelingen 10-14 Onderwijs. In 2018 transformeerden de kwartiermakers zich naar een Lerend Netwerk voor gezamenlijke regievoering en partnerschap in het landelijke onderwijsveld. Meer onderzoek werd in 2020 ingezet vanuit de onderwijsinspectie en vanaf dat jaar loopt ook het Experiment Teambevoegdheid. De 10-14 initiatieven pakken hun kwaliteitszorg stevig en met gerichte focus op. Inhoudelijke monitoring en borging staan prominent op het gezamenlijke programma. De laatste jaren zien we een stevige toename in het aantal initiatieven, alsook de vragen uit het onderwijs aan het Lerend Netwerk hoe zo’n ontwikkeling te starten. Het brengt het Lerend Netwerk ertoe zich te buigen over de toekomst, wat er nodig is en hoe dit toekomstbestendig in te richten met elkaar. Deze transitiefase zal komend voorjaar plaatsvinden.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder