Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs in de toekomst

10-14 Onderwijs heeft de afgelopen 15 jaar veel ontwikkeling doorgemaakt. Een zoektocht vanaf de start naar de behoeften van de leerlingen in hun leerproces, zeker in de overgang POVO. Aangevuld en onderbouwd met onderzoek startten de eerste pioniers vanaf 2012 met nieuwe onderwijsvormen.

Zij verbonden zich aan elkaar op de inhoud en ontwikkelden zich naar een landelijke gesprekspartner als kwartiermakers. Vanuit deze krachtenbundeling legden zij een gezamenlijk fundament. De ontwikkeling werd gedoogd, met veel interesse gevolgd en de samenwerking met OCW werd vormgegeven door het inzetten van een knelpuntenonderzoek. In 2017 bereikte deze onderwijsontwikkeling een plek in het regeerakkoord. Het gaf een boost aan ontwikkelingen 10-14 Onderwijs. In 2018 transformeerden de kwartiermakers zich naar een Lerend Netwerk voor gezamenlijke regievoering en partnerschap in het landelijke onderwijsveld. Meer onderzoek werd in 2020 ingezet vanuit de onderwijsinspectie en vanaf dat jaar loopt ook het Experiment Teambevoegdheid. De 10-14 initiatieven pakken hun kwaliteitszorg stevig en met gerichte focus op. Inhoudelijke monitoring en borging staan prominent op het gezamenlijke programma. De laatste jaren zien we een stevige toename in het aantal initiatieven, alsook de vragen uit het onderwijs aan het Lerend Netwerk hoe zo’n ontwikkeling te starten. Het brengt het Lerend Netwerk ertoe zich te buigen over de toekomst, wat er nodig is en hoe dit toekomstbestendig in te richten met elkaar. Deze transitiefase zal komend voorjaar plaatsvinden.

SOOOOL10-14 is inmiddels een echte leergemeenschap geworden waar we kennis delen met elkaar en met bezoekers. We houden onze ogen en oren altijd wijd open voor wat er beter kan. We ontvangen allerlei visite die geïnteresseerd is in wat we doen. Zo krijgen we ook feedback. Soms van dichtbij, soms...

Lees verder

De scholen 10-14 Onderwijs hebben het idee omarmd van een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit”. 10 Initiatieven zijn dit schooljaar actief, voorzien van behulpzame instrumenten, aan de slag met de uitvoering hiervan. Ondersteuning wordt gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO is bereid om terzijde...

Lees verder

10-14 Onderwijs heeft de afgelopen 15 jaar veel ontwikkeling doorgemaakt. Een zoektocht vanaf de start naar de behoeften van de leerlingen in hun leerproces, zeker in de overgang POVO. Aangevuld en onderbouwd met onderzoek startten de eerste pioniers vanaf 2012 met nieuwe onderwijsvormen.

Lees verder

Door de pandemie zijn we elkaar de afgelopen jaren letterlijk uit het oog verloren. Het nieuwe jaar geeft gelukkig weer nieuwe kansen! Fysieke ontmoetingen gaan weer opgestart worden. Activiteiten vinden weer plaats.

Lees verder