Presentaties conferentie 10-14 Onderwijs

Er was een mooie opkomst en grote betrokkenheid van een zeer gemêleerd gezelschap van geïnteresseerden en actieve participanten op onze landelijke conferentiedag 10-14 Onderwijs op 28 september jl.. We kijken terug op een informatieve, kwalitatieve en zeer inspirerende netwerkmiddag in de gastvrije en goed georganiseerde locatie van Academie1014. De meeste presentaties van deze conferentie kun je hier vinden.

We hopen dat je weer op de hoogte bent van alle actuele ontwikkelingen en voldoende bagage mee hebt terug kunnen nemen  jouw eigen onderwijspraktijk.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder