Themabijeenkomst initiatieven 10-14 Onderwijs

Op maandag 28 maart 2022 organiseert het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs een inhoudelijke themabijeenkomst voor de initiatieven die aangesloten zijn bij het netwerk.

Het Lerend Netwerk biedt een Platform waarin we onderling kennis kunnen delen en elkaar kunnen bedienen (brengen en halen) vanuit de diversiteit van de initiatieven. Alle 10-14 initiatieven, startend of al verder ontwikkeld, hebben vragen over de inhoud met het oog op duurzame kwaliteit.

Onder het motto “delen is verbinden en versterken” gaan we deze bijeenkomst een kwaliteitsslag maken door met elkaar op zoek te gaan naar een betekenisvolle invulling van onderlinge collegiale visitatie en feedback. Met als doel om vooral veel van elkaar te leren! En met elkaar te bouwen aan toekomstbestendige ontwikkelingen van 10-14 Onderwijs!

De initiatieven aangesloten bij het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs ontvangen binnenkort een uitnodiging met het programma. De bijeenkomst vindt online plaats.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder