Themabijeenkomst initiatieven 10-14 Onderwijs

Op maandag 28 maart 2022 organiseert het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs een inhoudelijke themabijeenkomst voor de initiatieven die aangesloten zijn bij het netwerk.

Het Lerend Netwerk biedt een Platform waarin we onderling kennis kunnen delen en elkaar kunnen bedienen (brengen en halen) vanuit de diversiteit van de initiatieven. Alle 10-14 initiatieven, startend of al verder ontwikkeld, hebben vragen over de inhoud met het oog op duurzame kwaliteit.

Onder het motto “delen is verbinden en versterken” gaan we deze bijeenkomst een kwaliteitsslag maken door met elkaar op zoek te gaan naar een betekenisvolle invulling van onderlinge collegiale visitatie en feedback. Met als doel om vooral veel van elkaar te leren! En met elkaar te bouwen aan toekomstbestendige ontwikkelingen van 10-14 Onderwijs!

De initiatieven aangesloten bij het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs ontvangen binnenkort een uitnodiging met het programma. De bijeenkomst vindt online plaats.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder