Themabijeenkomst initiatieven 10-14 Onderwijs

Op maandag 28 maart 2022 organiseert het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs een inhoudelijke themabijeenkomst voor de initiatieven die aangesloten zijn bij het netwerk.

Het Lerend Netwerk biedt een Platform waarin we onderling kennis kunnen delen en elkaar kunnen bedienen (brengen en halen) vanuit de diversiteit van de initiatieven. Alle 10-14 initiatieven, startend of al verder ontwikkeld, hebben vragen over de inhoud met het oog op duurzame kwaliteit.

Onder het motto “delen is verbinden en versterken” gaan we deze bijeenkomst een kwaliteitsslag maken door met elkaar op zoek te gaan naar een betekenisvolle invulling van onderlinge collegiale visitatie en feedback. Met als doel om vooral veel van elkaar te leren! En met elkaar te bouwen aan toekomstbestendige ontwikkelingen van 10-14 Onderwijs!

De initiatieven aangesloten bij het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs ontvangen binnenkort een uitnodiging met het programma. De bijeenkomst vindt online plaats.

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder