Wat ooit begon als een diepe wens…is nu een realiteit!

Een route binnen het onderwijs, waarin innovatie, betekenisvol onderwijs, een samenhangend en doorlopend curriculum en het écht zien en horen van kinderen samen zouden komen.

Op 23 mei 2023 vierde Onderwijsroute 10-14 Zwolle hun eerste lustrum. Vooral kinderen lieten hier hun stem horen, maar ook medeontwerpers uit voorbije jaren. Kenmerkend is de stem van de onderzoeker en de verkenner, die de basis is voor de groei in al zijn facetten van Onderwijsroute 10-14 in Zwolle. Op deze middag ervaarden we met elkaar weer die heerlijke energie van het sámen, met elkaar, bouwen aan nieuw, uitdagend, samenhangend en betekenisvol onderwijs. Ondanks mislukkingen en teleurstellingen op het pad hield het team van Zwolle elkaar vast, keken ze scherp en zochten ze naar oplossingen. Omdat ze het ánders en béter wilden doen; om zo al die prachtige kinderen op hun school maximaal tot hun recht te laten komen. Vertrekpunt van alles wat zij doen is de groei van kinderen. Groei dat ook gaat over de onderwijsontwikkeling ten behoeve van de kinderen. En het gaat ook over de volgende stap: het bouwen aan ontwikkelingsgericht onderwijs voor leerlingen tussen 0 en 18 jaar, zonder “schotten”. 10-14 is daarmee een tussenstap en éérste stap geweest naar een breed vormend onderwijs. Een stap naar funderend onderwijs. Wij feliciteren Zwolle met deze mooie Route!

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder