10-14 Onderwijs: interessante vragen en antwoorden

In aanloop naar de vorige landelijke conferentiedag hebben de samenwerkende organisaties Spring High Amsterdam en Onderwijsroute 10-14 Zwolle, Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs en SLO vragen van de deelnemers als uitgangspunt genomen voor de inrichting van deze dag.

Om deze relevante vragen niet verloren te laten gaan, zijn ze uit het scholenveld vastgehouden en voorzien van verschillende, elkaar aanvullende antwoorden. De antwoorden worden gegeven door experts, teamleiders en leraren. Dit levert een mooi samengesteld palet, dat we ook graag met het 10-14 Onderwijs willen delen.

We doen dit op de websites van zowel SLO als die van het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. SLO behartigt de curriculum-gerelateerde vragen (vanuit het welbekende spinnenweb) en het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs richt zich vooral op de overwegingen om met 10-14 Onderwijs te starten, visie en organisatorische vraagstukken, knelpunten rond wet- en regelgeving en hoe je hiermee om kan gaan. Doe er vooral je voordeel mee!

Heb je andere vragen over 10-14 Onderwijs, of wil je je ervaringen delen door antwoorden te geven of aan te vullen? Stuur dan je bericht naar: lerendnetwerk@1014onderwijs.nl of L.stoffers@slo.nl

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder