Aanmelden voor ‘Experiment teambevoegdheid 10-14 onderwijs’ nu mogelijk

Scholen die aan het Experiment Teambevoegdheid willen deelnemen, kunnen zich tot en met 31 mei aanstaande hiervoor aanmelden. Ook scholen die eerder al meededen, moeten (opnieuw) een aanvraag doen.

Binnen het experiment kunnen leraren werken met een zogenoemde teambevoegdheid: ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven, zonder dat iedere leraar hiervoor dezelfde bevoegdheden moet hebben. Alle deelnemende leraren dienen wel over een individuele bevoegdheid te beschikken. De bevoegdheden van de leraren gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel.

Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de onderwijssoorten heen. Binnen het huidige bevoegdhedenstelsel mogen leraren met een bevoegdheid voor po of vo niet lesgeven aan leerlingen uit een andere sector; dit probleem belemmerde veel samenwerkingsinitatieven in het goed vormgeven van het 10-14 onderwijs. Het experiment teambevoegdheid biedt hier een oplossing voor.

Aanmelden

Scholen kunnen zich tot en met 31 mei 2024 aanmelden voor deelname in het komende schooljaar via: dienstpostbus.10.14.onderwijs@minocw.nl. In de Staatscourant staan de voorwaarden om mee te kunnen doen aan het experiment teambevoegdheid.

Als verschillende scholen willen samenwerken om 10-14 onderwijs aan te kunnen bieden, is een samenwerkingsovereenkomst belangrijk. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van het 'Format samenwerkingsovereenkomst experiment teambevoegdheid 10-14-onderwijs'.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder