Dinsdag 9 april: inspiratiesessie bestuurders

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Agenda

14:00 inloop
14:30 welkom en toelichting programma
14:40 Inspiratieverhaal door Trudie Schils
15:00 Q&A
15:15 Introductie systemisch ontwerpen (Frank Evers)
15:30 Aan de slag: ontwerp advies / open brief aan nieuwe minister
16:30 Borrel

Locatie: Stichting NUOVO Scholen. Orteliuslaan 871, Utrecht.

Thema

Kinderen hebben recht op onderwijs en begeleiding die past bij waar ze staan in hun eigen ontwikkeling en die ze helpt bij het maken van vervolgstappen op een moment dat zij daaraan toe zijn. Het bestaande systeem werpt drempels op die voor veel kinderen niet goed zijn en daarom bieden wij 10-14 onderwijs als alternatief voor kinderen die dat nodig hebben. Maar ook is het een manier om het bestaande systeem met alle drempels in beweging te zetten. Hoe kunnen we onze ervaringen met 10-14 onderwijs inzetten voor een bredere ambitie: een ononderbroken ontwikkeling en begeleiding voor kinderen van 0-18 jaar? Hoe en waar zetten we alle ervaring, ambitie en expertise die in ons netwerk aanwezig is?

Trudie Schils verzorgt een inspirerende openingspresentatie over haar kijk op het vernieuwen van onderwijs in Nederland, haar ervaring met de Onderwijsmonitor Limburg en hoe zij met deze data met scholen werkt aan vooruitstrevende onderwijsambities. Ze neemt ons mee in haar kijk op ontwikkeling op niveau van het kind tot aan het hele onderwijssysteem.

Onder begeleiding van Trudie en Frank werken we daarna aan een ‘advies voor een nieuwe minister’. Welke boodschap hebben we over belangrijke onderwerpen als teambevoegdheid en opleiden, opbrengsten en een bredere kijk op monitoren daarvan? En welke rol kunnen wij daar zelf in spelen als netwerk van bestuurders uit PO en VO? Als we zelf aan de (systemische) knoppen van onderwijsvernieuwing willen zitten, wat vragen we dan van een nieuw kabinet?

Gastspreker: Prof. dr. Trudie Schils

Ik wil bijdragen aan het maken van goede keuzes in het onderwijs, zodat we kinderen het onderwijs kunnen geven dat aansluit bij hun talenten en behoeften, maar ook onderwijs dat aansluit bij de volgende fase in hun leven.”

Trudie is hoogleraar onderwijseconomie aan de Universiteit van Maastricht, Raadslid van de Onderwijsraad en lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies bij de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Met een enorme drive zet zij zich in voor een passende scholing en vorming van kinderen vanuit een valide basis, met aandacht voor het bieden van gelijke mogelijkheden aan leerlingen. Evidence-informed, waarbij zij nadrukkelijk evidence uit onderzoek en uit praktijk samenbrengt. Voor een longitudinale studie naar leeruitkomsten en mechanismen achter tegenvallende of ongelijke uitkomsten, heeft zij de Onderwijsmonitor Limburg opgezet. Op basis van data over de ontwikkeling van kinderen tussen 5 en 15 jaar adviseert zij scholen over het monitoren van leeruitkomsten en hoe dat kan bijdragen aan een onderwijspraktijk die uitgaat van brede ontplooiing van kinderen.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder