VO-raad en PO-Raad bezoeken Fourteens

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Leerlingen en ouders vertelden over waarom ze voor Fourteens kozen en hoe ze ervan hoorden. Directeur Wiske Ruijgrok en verschillende coaches gaven een toelichting op de dagplanning en de manier van werken. Welke uitdagingen komen ze tegen? Ook bespraken ze waarom het zo belangrijk is dat 10-14 of tienerscholen er zijn voor leerlingen: leerlingen komen daardoor beter tot hun recht. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een betere (latere) keuze maken voor vervolgonderwijs. De aanwezige ouders onderstreepten dit.

Leerlingen aan het woord

Leerlingen vertelden over hoe zij de school ervaren. De bezoekers kregen een toelichting over het (dag)programma, de rol van de leerlingen en opbrengsten van het onderwijs. De gezichten van leerlingen spraken voor zich: een leerling was zichtbaar trots toen hij vertelde over dat zijn platentektoniekmachine (vanuit een project op Fourteens) nu op het Castor College (een reguliere school in Beverwijk) wordt gebruikt door de docent aardrijkskunde.

Uitdagend personeelsvraagstuk

Ook kwam een aantal onderwerpen aan bod waar initiatieven zoals Fourteens tegenaan lopen. Soms kunnen die creatief worden opgelost, zoals het personeelsvraagstuk. Uitdagingen hierbij zijn de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen po en vo (die er ook met de nieuwe CAO nog steeds zijn), de werkdruk (ondanks het werkplezier) en het belang van een stabiel en betrokken team van coaches. Fourteens heeft dit laatste opgelost door VO-docenten die een vak geven ook een dagdeel in te roosteren voor coach-taken.

Bestuurlijke samenwerking tussen po en vo

De bestuurlijke samenwerking tussen po en vo in Beverwijk is hecht, er is sinds kort zelfs een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad (BBMR). De hechte samenwerking tussen het po en vo bestuur is voor Fourteens van groot belang. Dit zorgt ervoor dat het team zich kan richten op daar waar het om gaat: goed onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.

Eén systeem funderend onderwijs

De voorzitters van beide sectorraden zagen deze dag dat er een overlappend speelveld is tussen en over de sectoren. De dag liet niet alleen de waarde van dit soort initiatieven zien, maar ook de noodzaak breder na te denken over één systeem van funderend onderwijs.


In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder