10-14 onderwijs nu ook in regio Utrecht

Ook in de regio Utrecht kunnen jongeren sinds kort kiezen voor een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Academie Tien, de school voor mavo, havo en vwo in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, opende begin dit schooljaar de deuren voor leerlingen vanaf 10 jaar.

Les op verschillende niveau’s

De school biedt lessen op het niveau van groep 7 en 8 van de basisschool. In tegenstelling tot andere leerlingen op de school, hebben deze groepen een vaste leraar voor de klas. Wel maken de leerlingen alvast kennis met het voortgezet onderwijs, vertelt rector Albert Wijnsma tegen nu.nl. “Vakdocenten geven onder meer les in Engels, filosofie, natuur & techniek en kunst & cultuur. Ieder kind op z’n eigen niveau.”

‘Vroege schoolselectie funest voor laatbloeiers’

De school startte met het initiatief om leerlingen de kans te geven pas op 14-jarige leeftijd een definitieve niveaukeuze te laten maken. “Door een vroege selectie kunnen leerlingen op een verkeerd schoolniveau terechtkomen”, legt Antoinette Crawfurd, directeur van basisschool ’t Zand, uit op nu.nl. Haar school is medeverantwoordelijk voor het basisonderwijs op Academie Tien. Een vroege selectie is volgens haar funest voor laatbloeiers, vertelt ze op nu.nl. Antoinette ervaart dat het voor leerlingen die eenmaal hebben gekozen voor vmbo of havo, lastiger is om door te stromen naar een hoger niveau.

Lees hier meer over Academie Tien de nieuwe 10-14 Route op Academie Tien.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder