3 op de 10 leerlingen krijgen verkeerd schooladvies

Duizenden twaalfjarigen en hun ouders struinen de komende maanden open dagen af, op zoek naar een passende middelbare school. Ze gaan op pad met het schooladvies van de juf of meester uit groep 8 onder de arm geklemd. Deskundigen vinden het maken van zo’n belangrijke keuze rond het 12e levensjaar geen goed idee.

De Rijksuniversiteit Groningen deed onderzoek naar de onderwijsstelsels in Europese landen. Wat blijkt? 30 procent van de leerlingen in Nederland blijkt niet het juiste schooladvies te hebben gekregen. Van die groep is 19 procent overgestapt naar een lager onderwijstype en 13 procent naar een hoger onderwijstype. De onderzoekers ontdekten dat één op de acht leerlingen in het voortgezet onderwijs in de eerste drie jaar is blijven zitten.

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont vindt deze uitkomst niet verrassend. Kinderen maken groeispurts door, lichamelijk én geestelijk, vertelt hij in het AD. Voor veel kinderen komen die ontwikkelingssprongen pas op hun 14e of 15e. Samen met de Groningse onderzoekers pleit hij ervoor dat het schoolbesluit daarom pas zo laat mogelijk moet worden genomen.

Lees hier het volledige artikel met Steven Pont in het AD.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder