3 op de 10 leerlingen krijgen verkeerd schooladvies

Duizenden twaalfjarigen en hun ouders struinen de komende maanden open dagen af, op zoek naar een passende middelbare school. Ze gaan op pad met het schooladvies van de juf of meester uit groep 8 onder de arm geklemd. Deskundigen vinden het maken van zo’n belangrijke keuze rond het 12e levensjaar geen goed idee.

De Rijksuniversiteit Groningen deed onderzoek naar de onderwijsstelsels in Europese landen. Wat blijkt? 30 procent van de leerlingen in Nederland blijkt niet het juiste schooladvies te hebben gekregen. Van die groep is 19 procent overgestapt naar een lager onderwijstype en 13 procent naar een hoger onderwijstype. De onderzoekers ontdekten dat één op de acht leerlingen in het voortgezet onderwijs in de eerste drie jaar is blijven zitten.

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont vindt deze uitkomst niet verrassend. Kinderen maken groeispurts door, lichamelijk én geestelijk, vertelt hij in het AD. Voor veel kinderen komen die ontwikkelingssprongen pas op hun 14e of 15e. Samen met de Groningse onderzoekers pleit hij ervoor dat het schoolbesluit daarom pas zo laat mogelijk moet worden genomen.

Lees hier het volledige artikel met Steven Pont in het AD.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder