Antistoffen nodig tegen een kansarm leerdoel? Laat je prikk(el)en door Prikkelvragen

In een onderwijsconcept dat met leerdoelen werkt, is het formuleren van die leerdoelen een uiterst precair karwei.

Voor een leerling is een leerdoel namelijk het start- en eindpunt in een leerproces. Een leerling kiest immers een leerdoel op zijn of haar niveau, probeert het te behalen en checkt of het behaald is.

Voor een leerling is een leerdoel namelijk het start- en eindpunt in een leerproces. Een leerling kiest immers een leerdoel op zijn of haar niveau, probeert het te behalen en checkt of het behaald is. Het is voor de mensen die de leerdoelen ontwikkelen dus essentieel om zorgvuldig te werk te gaan. Om daarbij te prikkelen heeft Onderwijsroute 10-14 uit Delden een document ontwikkeld: “prikkelvragen bij leerdoelen”. Laat je prikkelen door antwoorden te zoeken op de vragen bij het maken van jouw leerdoelen. Bekijk de prikkelvragen.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder