Antistoffen nodig tegen een kansarm leerdoel? Laat je prikk(el)en door Prikkelvragen

In een onderwijsconcept dat met leerdoelen werkt, is het formuleren van die leerdoelen een uiterst precair karwei.

Voor een leerling is een leerdoel namelijk het start- en eindpunt in een leerproces. Een leerling kiest immers een leerdoel op zijn of haar niveau, probeert het te behalen en checkt of het behaald is.

Voor een leerling is een leerdoel namelijk het start- en eindpunt in een leerproces. Een leerling kiest immers een leerdoel op zijn of haar niveau, probeert het te behalen en checkt of het behaald is. Het is voor de mensen die de leerdoelen ontwikkelen dus essentieel om zorgvuldig te werk te gaan. Om daarbij te prikkelen heeft Onderwijsroute 10-14 uit Delden een document ontwikkeld: “prikkelvragen bij leerdoelen”. Laat je prikkelen door antwoorden te zoeken op de vragen bij het maken van jouw leerdoelen. Bekijk de prikkelvragen.

Op het Modus werken ze met raakvakken. Ze spreken bijvoorbeeld niet meer over rekenen en taal maar werken met vijf raakvakken. Ieder raakvak ‘r_a_a_k_t_’ _het thema. Op deze manier maken ze het onderwijs betekenisvol voor hun leerlingen.

Lees verder

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

Lees verder

Nu SLO'er Maaike Rodenboog het 10-14-stokje overdraagt, memoreert ze in een blog wat de afgelopen jaren samen met alle betrokken leraren, schoolleiders in netwerken en daarbuiten is bereikt. En dat is best veel! Een themawebsite, leerdoelkaarten voor de meeste vakgebieden, een FAQ, conferenties en een goede samenwerking met het Lerend...

Lees verder