Basisschool en brugklas door elkaar

Onderwijsroute 10-14 in Zwolle pakt het anders aan.

Aandacht voor geschiedenis en burgerschapsvorming kent verschillende vormen en gezichten binnen het Nederlands onderwijs. Waar vaak de leeftijd of het niveau een belangrijke factor is bij de vormgeving van de lesstof, bestaan er ook steeds meer onderwijsconcepten die hier andere keuzes in maken.

Lees het hele artikel.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder