Belgische collega’s uit Brussel op 10-14-Tour in Nederland

September 2025 starten ze in Brussel met een tienerschool. Een belangrijke delegatie van het Departement Brussel bezocht 10-14 initiatieven in Nederland en voerde het gesprek met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. Een enthousiast verslag van hun tweedaagse.

Om goed voorbereid te zijn, gingen we op zoek naar scholen met ervaring en kwamen we, via onze collega Monia, uit bij de 10-14-scholen in Nederland. We bezochten diverse websites en stuurden mails uit met de vraag of we op bezoek mochten komen. Gelukkig kregen we enkele fijne reacties vanuit SOOOOL10-14 in Horst en Academie10 in Utrecht.

Monia en Barbara planden vooraf een online gesprek in om de delegatie voor te stellen en onze verwachtingen af te stemmen. Ook bij ons in België is de regelgeving niet afgestemd op een niveau-doorbrekende onderwijsstructuur en we wilden zowel het proces, de schoolwerking, de klasorganisatie als de creatieve personeelsomkadering in beeld hebben tijdens ons bezoek. Ook een gesprek met Lenie van Lieverloo konden we vooraf organiseren.
Onze bezoeken kregen steeds meer vorm en inhoud en op maandag 15 en dinsdag 16 mei trokken we over de grens met 10 geïnteresseerde Belgische onderwijsprofessionals: directies Christine, Katrien en Laurent, leraren Kim en Lien, inspecteur Sandra, HR-verantwoordelijke Amaryllis, coördinator aanvangsbegeleiding Monia, coördinerend directeur Dirk en pedagogisch adviseur Barbara. Het werd een uiterst boeiende tweedaags bezoek.

’s Ochtends om 7.30 uur trokken we richting Horst, SOOOOL10-14, waar we ontvangen werden met koffie, thee en Limburgse vlaai. Dorien Stals, de teamleider had samen met twee collega’s onze vragen in een presentatie voorbereid en liep er met overgave doorheen. We kregen zicht op hoe zij de schoolwerking organiseerden en hoe de leerlingen autonoom keuzes hadden in waar en hoe vaak ze verbinding wilden maken met de middelbare school, hoe ze projecten uitwerkten, hoe ze hun personeelsbeleid vormgaven… We bezochten de school, met divers uitgewerkte plekken waar leerlingen konden proeven van technische en arbeidsmarktgerichte studierichtingen en waar ze hun creativiteit kwijt konden. Een zeer boeiende, open en transparante werking in een toegankelijk en licht gebouw. We kregen er ook de kans om met de leraren en onderwijsassistent in gesprek te gaan.

Lenie, die zo vriendelijk was geweest om de trip naar Horst voor ons te ondernemen, kwam vanuit haar ervaringen bij de uitrol van de 10-14-werking uitgebreid de tips en tops toelichten. Het werd een interessante babbel waarin briljante mislukkingen alsook prachtige kansen van het proces uit Nederland ons inspireerden en professionaliseerden.
Aan de eind van de dag vervolgden we onze weg richting Utrecht waar we overnachtten.

De tweede dag stonden we om 8u op Academie10 waar we, net als alle leerlingen al bij aankomst hartelijk verwelkomd werden. We maakten er in verschillende groepen de dagstart mee, een zeer interessant manier om korte lijnen te houden met het team en goed geïnformeerd te zijn zonder elektronische overlast. Daarna konden we de school zien opstarten, met het onthaal op het leerplein en in de klaslokalen. De rectoren Albert en René gaven ons even inzage in de werking van de school, de organisatie, de historiek. We konden vrij en open de school en klassen in- en uitlopen, even praten met leraren en leerlingen, de lessen even meevolgen. Heel fijn om zien dat die openheid en warme welkom zo voelbaar was. Ook over en na de middag konden we met onze opgedane impressies en vragen terecht bij leraren. Samen met de rectoren breiden we er nog een boeiend vervolg aan met informatie over personeel, aanwerving, professionalisering en evaluatie.

We voelden een duidelijke klik met 10-14 en we liepen over van inspiratie en ‘goesting’ om onze schouders onder ons eigen concept te gaan zetten. We hopen naar de toekomst toe nog enkele dagen te mogen komen vullen met inspiratie uit het noorden, als we iets verder zijn in ons eigen proces want we voelen dit als een enorme meerwaarde aan.

De zaken die ons ontzettend geïnspireerd hebben tijdens onze schoolbezoeken zijn:

  • De mooie samenwerking tussen verschillende campussen zodat leerlingen maatwerk krijgen en vakken kunnen gaan ‘proeven’.
  • Leren door te doen.
  • Het alignment tussen een duidelijke visie en missie en de schoolwerking.
  • Een sterke inzet op professionele ontwikkeling.
  • De werking in units.
  • Een dagstart voor alle docenten die ervoor zorgt dat alle blikken op scherp staan.
  • Het eigenaarschap en leiderschap bij leraren.
  • De helicopterview van Lenie en haar ervaring bij de opstart van 10-14-scholen.

We willen dan ook iedereen uitdrukkelijk bedanken voor deze fijne ontmoetingen, de openheid en professionalisering. We hopen deze samenwerking nog verder te zetten.

Met vriendelijke groeten,

Amaryllis, Barbara, Christine, Dirk, Katrien, Kim, Laurent, Lien, Monia en Sandra

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder