Bericht uit het scholenveld - Learning community

SOOOOL10-14 is inmiddels een echte leergemeenschap geworden waar we kennis delen met elkaar en met bezoekers. We houden onze ogen en oren altijd wijd open voor wat er beter kan. We ontvangen allerlei visite die geïnteresseerd is in wat we doen. Zo krijgen we ook feedback. Soms van dichtbij, soms van wat verder weg, zoals de visitatie van Spoor10-14, een tienercollege uit Den Bosch.

We willen een optimale situatie voor elk kind creëren binnen de mogelijkheden die we hebben. Ondertussen krijgen we regelmatig de vraag om uit te leggen wat onze aanpak is.

Onlangs kwam ook nog iemand van het ministerie van OC&W langs in het kader van Kansengelijkheid. Cees Kom constateerde dat onze kleinschaligheid, het maatwerk, het feit dat we elk kind veel aandacht geven en dat leerlingen bij ons kunnen kiezen wanneer ze klaar zijn voor het vo de echte kansengelijkmakers zijn

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder