Bericht uit het scholenveld - Learning community

SOOOOL10-14 is inmiddels een echte leergemeenschap geworden waar we kennis delen met elkaar en met bezoekers. We houden onze ogen en oren altijd wijd open voor wat er beter kan. We ontvangen allerlei visite die geïnteresseerd is in wat we doen. Zo krijgen we ook feedback. Soms van dichtbij, soms van wat verder weg, zoals de visitatie van Spoor10-14, een tienercollege uit Den Bosch.

We willen een optimale situatie voor elk kind creëren binnen de mogelijkheden die we hebben. Ondertussen krijgen we regelmatig de vraag om uit te leggen wat onze aanpak is.

Onlangs kwam ook nog iemand van het ministerie van OC&W langs in het kader van Kansengelijkheid. Cees Kom constateerde dat onze kleinschaligheid, het maatwerk, het feit dat we elk kind veel aandacht geven en dat leerlingen bij ons kunnen kiezen wanneer ze klaar zijn voor het vo de echte kansengelijkmakers zijn

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder