Besturen zorgen met tienercollege voor soepele overstap

Het Tienercollege Noordoostpolder is één van de twaalf door het ministerie van OCW aangewezen pilotscholen voor 10­ tot 14 ­jarigen.

Twee bestuurders, één vanuit het po en één vanuit het vo, vertellen in Katern Plus van de VO-academie, hoe ze elk vanuit hun eigen achtergrond samen vormgaven aan hun tienercollege, en welke competenties je bij zo’n klus nodig hebt.

Op pagina 60 van Katern Plus lees je het interview.


In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder