Besturen zorgen met tienercollege voor soepele overstap

Het Tienercollege Noordoostpolder is één van de twaalf door het ministerie van OCW aangewezen pilotscholen voor 10­ tot 14 ­jarigen.

Twee bestuurders, één vanuit het po en één vanuit het vo, vertellen in Katern Plus van de VO-academie, hoe ze elk vanuit hun eigen achtergrond samen vormgaven aan hun tienercollege, en welke competenties je bij zo’n klus nodig hebt.

Op pagina 60 van Katern Plus lees je het interview.


Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder