Bied leerlingen gelijke kansen door later op niveau te selecteren

Veel achtstegroepers krijgen lagere schooladviezen dan nodig is – dit effect werd versterkt door de pandemie. De Onderwijsraad adviseerde daarom om het selectiemoment later te laten plaatsvinden. Bij Academie Tien doen ze dit al. Schoolleider Albert en lerares Mariëlle leggen uit hoe dit bijdraagt aan kansengelijkheid.

Lees het hele artikel op de website van Voortgezet Leren.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder