17 - Jun - 2021

CBS De Arke en CSG Liudger bieden samen onderwijsroute aan

CBS De Arke en CSG Liudger vestiging Burgum willen basisschool en voortgezet onderwijs beter op elkaar laten aansluiten. Een nieuwe onderwijsroute met de naam Modus moet de overgang gemakkelijker maken.

Op woensdag 9 juni presenteerden bestuursleden van de scholen samen met wethouder Andries Bouwman Modus aan kinderen van groep 6 van De Arke. Zij gaan vanaf augustus 2021 als eersten de nieuwe route volgen.

In onderstaande berichtgeving vind je meer informatie over Modus.

Filmpjes

Artikelen

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder