17 - Jun - 2021

CBS De Arke en CSG Liudger bieden samen onderwijsroute aan

CBS De Arke en CSG Liudger vestiging Burgum willen basisschool en voortgezet onderwijs beter op elkaar laten aansluiten. Een nieuwe onderwijsroute met de naam Modus moet de overgang gemakkelijker maken.

Op woensdag 9 juni presenteerden bestuursleden van de scholen samen met wethouder Andries Bouwman Modus aan kinderen van groep 6 van De Arke. Zij gaan vanaf augustus 2021 als eersten de nieuwe route volgen.

In onderstaande berichtgeving vind je meer informatie over Modus.

Filmpjes

Artikelen

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder