Een kijkje bij Route 10-14 Delden

In oktober organiseerde Route 10-14 Delden een informatie- en netwerkbijeenkomst voor leerkrachten van groep 7 en 8, directie IB-ers en andere geïnteresseerden. Namens het landelijk netwerk 10-14 onderwijs sprak Lenie van Lieverloo.

Daarnaast waren informatierondes over onder andere ‘een dag in 10-14’, persoonlijke leerlijnen en vakoverstijgend werken. Het was een goede bijeenkomst waar we informatie hebben kunnen uitwisselen en van elkaar hebben kunnen leren.

Voor toekomstige leerlingen organiseert Route 10-14 Delden Doe-middagen. Tijdens deze middagen kunnen leerlingen van groep 7 en 8 kennismaken met Route 10-14. Een interactieve middag om het onderwijs van Route 10-14 Delden te beleven.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder