Een kijkje bij Route 10-14 Delden

In oktober organiseerde Route 10-14 Delden een informatie- en netwerkbijeenkomst voor leerkrachten van groep 7 en 8, directie IB-ers en andere geïnteresseerden. Namens het landelijk netwerk 10-14 onderwijs sprak Lenie van Lieverloo.

Daarnaast waren informatierondes over onder andere ‘een dag in 10-14’, persoonlijke leerlijnen en vakoverstijgend werken. Het was een goede bijeenkomst waar we informatie hebben kunnen uitwisselen en van elkaar hebben kunnen leren.

Voor toekomstige leerlingen organiseert Route 10-14 Delden Doe-middagen. Tijdens deze middagen kunnen leerlingen van groep 7 en 8 kennismaken met Route 10-14. Een interactieve middag om het onderwijs van Route 10-14 Delden te beleven.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder