Een onderzoek naar 10-14 initiatieven

De inspectie van het onderwijs heeft een onderzoek gedaan onder 12 10-14 initiatieven.

Dit onderzoeksrapport laat zien dat 12 onderzochte initiatieven voor 10-14 onderwijs niet alleen flink uiteenlopen op het gebied van groepssamenstellingen en onderwijsconcepten, maar ook in de onderzochte onderdelen van de onderwijskwaliteit. Er is aanleiding tot extra aandacht voor borging van de kwaliteitszorg n de initiatieven. Het rapport toont ook goede voorbeelden. Bijvoorbeeld daar waar het gaat over doorlopende leerlijnen en leerlingbegeleiding. Navolging van deze voorbeelden biedt kansen voor de succesvolle verdere uitwerking van effectief 10-14 onderwijs en de waarborg van de kwaliteit ervan. Bekijk het onderzoeksrapport.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder