Friendly visits

De scholen 10-14 Onderwijs hebben het idee omarmd van een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit”. 10 Initiatieven zijn dit schooljaar actief, voorzien van behulpzame instrumenten, aan de slag met de uitvoering hiervan. Ondersteuning wordt gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO is bereid om terzijde te staan bij curriculaire vraagstukken.

Hieronder de eerste ervaringen en opbrengsten van Spoor 10-14 Onderwijs bij SOOOOL10-14.

In Nederland zijn zo’n 25 tienerscholen. Ze verschillen van elkaar, maar er zijn ook overeenkomsten. SOOOOL10-14 is het enige tienercollege in Limburg. Er is regelmatig onderling contact tussen de tienerscholen via het Lerend netwerk 10-14. Dit jaar gaan 10-14-scholen elkaar visiteren. In dat kader was Spoor10-14 uit ‘s-Hertogenbosch op bezoek bij SOOOOL10-14. Een commissie van zes mensen bezocht ons op vrijdag 25 november. Wij kijken terug op een hele mooie dag en een fijne ontmoeting met collega’s die net als wij werkzaam zijn op een tienercollege. Onze ontwikkelvraag was: In hoeverre werkt SOOOOL10-14 kindgericht? Daartoe voerde de commissie heel veel gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten en met Angelique Weijers, die vanuit Dynamiek Scholengroep de aandachts- directeur voor SOOOOL10-14 is. Zwanetta Por, rector van het Dendron College, woonde de terugkoppeling bij.

Dit is het antwoord van de visitatiecommissie

Onze eindconclusie ten aanzien van de kijkvraag is:

  • Algemeen: Wij hebben de dag als zeer waardevol ervaren. We voelden ons meer dan welkom en het was een cadeautje om een dagje mee te mogen lopen en gesprekken te kunnen voeren over een onderwijsconcept wat ook ons zo na aan het hart ligt!
  • Wij zien/merken/horen dat SOOOOL kindgericht werkt!
  • De kracht van de mensen die bij SOOOOL werken, is dat zij kindgericht wìllen werken, daar een visie op hebben en die visie uitdragen en uitvoeren.
  • Zij hebben vertrouwen in hun concept en maken ieder jaar stapjes in de doorontwikkeling.
  • De coaching is gericht op creëren eigenaarschap
  • Samenwerking met Dendron, Yuverta en het SOOOOL programma creëert keuzemogelijkheden
  • Het kunnen maken van keuzes vergroot het leerplezier
  • Leerplezier vergroot eigenaarschap

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder