Landelijke conferentie 31 oktober: Doorontwikkelen

Op dinsdag 31 oktober 2023 hopen we je te mogen verwelkomen op de landelijke conferentie 10-14 onderwijs. De organisatie van de conferentie is dit jaar in samenwerking met Spoor 10-14 in ‘s-Hertogenbosch.

Tijd om weer bij elkaar te komen!

Er speelt veel in het onderwijs en zeker ook op het gebied van 10-14 onderwijs. Zo is het onderzoek vanuit het ministerie van OCW door Oberon naar teambevoegdheid afgerond en de eindresultaten zullen op 31 oktober gepresenteerd worden. Ook zijn binnen het netwerk de eerste ervaringen met de Friendly Visits gedeeld, die naar aanleiding van het inspectierapport binnen het netwerk georganiseerd zijn. Hoe hebben deze bijgedragen aan de kwaliteit van ons onderwijs?

Keynote: Claire Boonstra

We zijn enorm verheugd dat de oprichter van Operation Education Claire Boonstra bereid is om de keynote speech te verzorgen. Haar vertrekpunt is steeds de vraag “Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?”. Ze neemt ons mee in haar strijd tegen de eindtoets PO. Een inspirerend verhaal over 35 scholen die in actie komen. Dit raakt erg aan waar wij als Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs mee bezig zijn. Juist daarom is er in de eerste workshopronde een bestuurlijke gesprekstafel met Claire over hoe onze initiatieven elkaar kunnen versterken.

FUNderend onderwijs

Ook het netwerk zelf ontwikkelt door. Dit voorjaar is de ambitie uitgesproken om met elkaar een volgende stap te maken en met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs in de context van FUNderend onderwijs door te ontwikkelen.

Voor wie

Het programma is interessant voor coaches, docenten, projectleiders, bestuurders en iedereen die met ons wil werken aan minder drempels en meer gelijke kansen in het onderwijs voor alle leerlingen. Omdat iedereen in verschillende fasen van ontwikkeling zit, hebben we workshops die interessant zijn voor gevorderde, maar ook voor startende initiatieven.

Programma

13:00 Inloop

13:30 Opening en welkom door leerlingen

14:00 Presentatie eindresultaten onderzoek teambevoegdheid

14:15 Keynote door Claire Boonstra

14:45 Pauze

15:15 Workshops (in twee rondes, dus je kunt er twee volgen)

  • Doorontwikkelen Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs naar FUNderend onderwijs
  • Doorontwikkelen Teambevoegdheid (Oberon)
  • Doorontwikkelen Friendly Visits als Kwaliteitsimpuls
  • Doorontwikkelen Systematiek Friendly Visits
  • Doorontwikkelen Doorlopend Curriculum (SLO)
  • Doorontwikkelen Kwaliteitsvraagstuk met inspectie
  • Doorontwikkelen met Claire Boonstra (voor bestuurders)
  • Doorontwikkelen? We beginnen net! (voor startende initiatieven)

17:00 Afsluiting

17:30 Borrel met een snack

Praktische informatie en aanmelden

Wat: Landelijke conferentie 10-14 onderwijs
Thema: Doorontwikkelen
Wanneer: 31 oktober van 13:00 tot 18:30 uur
Locatie: Koning Willem I College, Vlijmenseweg 2, 5223 GW Den Bosch
Kosten: 125 voor niet leden, 100 euro voor leden

Meer informatie via lerendnetwerk@1014onderwijs.nl

Aanmelden: https://events.slo.nl/nl/event/2023-10-31-landelijke-conferentie-10-14-onderwijs

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder