Netwerkevent 10-14 onderwijs - Kwaliteit in beeld

Op 22 november staat de middag van 13.30 uur tot 17.30 uur voor 10-14 scholen in het teken van het monitoren van kwaliteit. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kun je als 10-14 school de kwaliteitszorg vanuit je eigen visie verder ontwikkelen?

Hoe werken 10-14 scholen al aan kwaliteit en wat kunnen we daarin van elkaar leren? Tijdens dit netwerkevent geven we je inspiratie, uitwisseling van ideeën en ervaring met collega's van andere scholen en concrete hulpmiddelen om de kwaliteitszorg op te pakken en verder vorm te geven. We starten het event met een keynote van Chief of Failure Prof. Paul Iske van de Universiteit van Maastricht. Vervolgens zijn er verschillende inspiratiesessies, waaronder een sessie door een inspecteur over welke ruimte er is voor scholen om kwaliteitszorg vorm te geven vanuit hun eigen visie en een voorbeeld van een school. Het event is interessant voor zowel schoolleiding, docenten en kwaliteitszorgmedewerkers en vindt plaats bij De Observant in Amersfoort.

We willen elke 10-14 school (bestaand en in wording) dan ook uitnodigen om met verschillende functionarissen naar ons netwerkevent te komen. Neem bijvoorbeeld een docent, een coach, een kwaliteitszorgmedewerker en iemand uit de schoolleiding mee. Samen kun je tijdens dit event je even onderdompelen in alles rondom het monitoren van kwaliteit. Aan het einde van het event is er een borrel. Tijdens de borrel is er ook de ruimte om als deelnemers van één school bij elkaar te zitten en met elkaar te praten over de volgende stap die jullie als school gaan nemen in het monitoren van kwaliteit.

Ben je erbij? Meld je dan aan via SLO

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder