Netwerkevent 10-14 onderwijs - Kwaliteit in beeld

Op 22 november staat de middag van 13.30 uur tot 17.30 uur voor 10-14 scholen in het teken van het monitoren van kwaliteit. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kun je als 10-14 school de kwaliteitszorg vanuit je eigen visie verder ontwikkelen?

Hoe werken 10-14 scholen al aan kwaliteit en wat kunnen we daarin van elkaar leren? Tijdens dit netwerkevent geven we je inspiratie, uitwisseling van ideeën en ervaring met collega's van andere scholen en concrete hulpmiddelen om de kwaliteitszorg op te pakken en verder vorm te geven. We starten het event met een keynote van Chief of Failure Prof. Paul Iske van de Universiteit van Maastricht. Vervolgens zijn er verschillende inspiratiesessies, waaronder een sessie door een inspecteur over welke ruimte er is voor scholen om kwaliteitszorg vorm te geven vanuit hun eigen visie en een voorbeeld van een school. Het event is interessant voor zowel schoolleiding, docenten en kwaliteitszorgmedewerkers en vindt plaats bij De Observant in Amersfoort.

We willen elke 10-14 school (bestaand en in wording) dan ook uitnodigen om met verschillende functionarissen naar ons netwerkevent te komen. Neem bijvoorbeeld een docent, een coach, een kwaliteitszorgmedewerker en iemand uit de schoolleiding mee. Samen kun je tijdens dit event je even onderdompelen in alles rondom het monitoren van kwaliteit. Aan het einde van het event is er een borrel. Tijdens de borrel is er ook de ruimte om als deelnemers van één school bij elkaar te zitten en met elkaar te praten over de volgende stap die jullie als school gaan nemen in het monitoren van kwaliteit.

Ben je erbij? Meld je dan aan via SLO

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder