Nieuwe netwerkbegeleider: Frank Evers

Frank Evers is sinds augustus 2023 de nieuwe netwerkbegeleider van het Lerend Netwerk 10-14 onderwijs. Hieronder stelt hij zich voor.

“Mijn naam is Frank Evers, ik woon in Utrecht en heb daar drie kinderen op verschillende scholen. Sinds mijn studie wiskunde heb ik op veel manieren in en om het onderwijs gewerkt: als docent, auteur, uitgever en in diverse advies- of managementrollen, onder meer bij Kennisnet. Sinds een aantal jaar heb ik samen met een compagnon de eigen onderneming PerfectStorm, van waaruit we scholen begeleiden bij ontwikkelingen waar inhoud, organisatie en strategie hand in hand gaan. Meestal zorgt dit voor best complexe vraagstukken die voortkomen uit ambitie, iets waar ik energie van krijg.

Vanuit werk en ook persoonlijke ervaringen heb ik veel uitdagingen in het onderwijs voorbij zien komen. Ook leven we in een tijd waarin er veel verandert. Ik zie technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er meer kan en andere dingen nodig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we leerlingen van nu op een positieve en kansrijke manier kunnen voorbereiden op hun toekomst. Daar wil ik me voor inzetten en het werk bij Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs past daar heel goed bij.

Doordat ik vanuit verschillende vragen en rollen betrokken ben geweest bij uitdagende projecten, heb ik een brede kijk en expertise opgebouwd over hoe je in het onderwijs samenwerkt aan vraagstukken waar het antwoord niet zo maar voor het oprapen ligt. Zo mocht ik bijvoorbeeld eerder dit jaar de strategiedag begeleiden over het vervolg van Lerend Netwerk 10-14 onderwijs. De energie en ambitie van het netwerk spatte ervan af, dus toen ik de vacature zag heb ik daar direct op gereageerd.

Ik heb enorme bewondering voor de initiatieven die het aandurven om 10-14 onderwijs op te tuigen en zo bij te dragen aan het wegnemen van drempels en creëren van kansen voor leerlingen. Uit eigen ervaring, zowel vanuit werk als privé weet ik hoe belangrijk dat kan zijn. Juist daarom ben ik blij en ook vereerd om de rol van netwerkbegeleider nu over te nemen en samen met jullie te werken aan de volgende fase van het netwerk.”

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder