‘Samen op weg naar gepersonaliseerd onderwijs’

In augustus 2021 start Tienerschool Lemmer met de eerste tieners. Deze tienerschool is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Zuyderzee Lyceum (Vario Onderwijsgroep) en basisschool Tweespan (Gearhing Primair onderwijs).

Met als uitgangspunt dat de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) soepel verloopt en het welbevinden van de leerling centraal staat.

In schooljaar 2017-2018 hebben leerkrachten en directie van beiden scholen de eerste stappen gezet naar een vergaande samenwerking. De samenwerking startte met twee doelen:

  • De overstap van het po naar het vo wordt voor leerlingen zowel onderwijsinhoudelijk als qua beleving soepeler.
  • Meer recht doen aan de specifieke leervraag van leerlingen.

Bij het voorgenomen besluit tot het oprichten van de Tienerschool in 2019 zijn nog een aantal doelen toegevoegd.

  • We willen het keuzemoment kunnen uitstellen om zo vroegtijdig schooluitval en demotivatie te voorkomen.
  • We houden rekening met de specifieke ontwikkeling van tieners, sterk beïnvloed door het puberbrein.
  • Er is een evenwicht tussen sturen en begeleiden, coachen en instrueren. De balans wordt hierbij mede bepaald door de leerling zelf onder begeleiding van de coachende leerkracht.

Ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelen

Als tienerschool bereiden we kinderen voor op wonen en werken in een wereld die constant in ontwikkeling is. Om goed toegerust te zijn op deelname aan deze maatschappij die complexer wordt, is het belangrijk dat kinderen leren zelf keuzes maken en overzicht houden op hun werkelijkheid. Voor de wereld van morgen is het belangrijk dat het onderwijs ingericht is vanuit 3 O’s; Ontwerpen, Onderzoeken en Ontwikkelen.

De tienerschool wordt vormgegeven vanuit de gedachte dat kinderen steeds meer regie toepassen in wat ze willen leren, verder bouwen op wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De kinderen krijgen niet aangeleerd wát ze moeten denken maar hoe ze moeten denken.

Van start in augustus 2021

Op dit moment is het ontwikkelteam volop aan de slag om dit mooie innovatieve onderwijsconcept verder vorm te geven zodat we in augustus 2021 met de eerste tieners kunnen starten op Tienerschool Lemmer.

Kijk voor meer informatie op tienerschoollemmer.nl

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder