‘Samen op weg naar gepersonaliseerd onderwijs’

In augustus 2021 start Tienerschool Lemmer met de eerste tieners. Deze tienerschool is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Zuyderzee Lyceum (Vario Onderwijsgroep) en basisschool Tweespan (Gearhing Primair onderwijs).

Met als uitgangspunt dat de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) soepel verloopt en het welbevinden van de leerling centraal staat.

In schooljaar 2017-2018 hebben leerkrachten en directie van beiden scholen de eerste stappen gezet naar een vergaande samenwerking. De samenwerking startte met twee doelen:

  • De overstap van het po naar het vo wordt voor leerlingen zowel onderwijsinhoudelijk als qua beleving soepeler.
  • Meer recht doen aan de specifieke leervraag van leerlingen.

Bij het voorgenomen besluit tot het oprichten van de Tienerschool in 2019 zijn nog een aantal doelen toegevoegd.

  • We willen het keuzemoment kunnen uitstellen om zo vroegtijdig schooluitval en demotivatie te voorkomen.
  • We houden rekening met de specifieke ontwikkeling van tieners, sterk beïnvloed door het puberbrein.
  • Er is een evenwicht tussen sturen en begeleiden, coachen en instrueren. De balans wordt hierbij mede bepaald door de leerling zelf onder begeleiding van de coachende leerkracht.

Ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelen

Als tienerschool bereiden we kinderen voor op wonen en werken in een wereld die constant in ontwikkeling is. Om goed toegerust te zijn op deelname aan deze maatschappij die complexer wordt, is het belangrijk dat kinderen leren zelf keuzes maken en overzicht houden op hun werkelijkheid. Voor de wereld van morgen is het belangrijk dat het onderwijs ingericht is vanuit 3 O’s; Ontwerpen, Onderzoeken en Ontwikkelen.

De tienerschool wordt vormgegeven vanuit de gedachte dat kinderen steeds meer regie toepassen in wat ze willen leren, verder bouwen op wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De kinderen krijgen niet aangeleerd wát ze moeten denken maar hoe ze moeten denken.

Van start in augustus 2021

Op dit moment is het ontwikkelteam volop aan de slag om dit mooie innovatieve onderwijsconcept verder vorm te geven zodat we in augustus 2021 met de eerste tieners kunnen starten op Tienerschool Lemmer.

Kijk voor meer informatie op tienerschoollemmer.nl

Donderdag 9 september is de You Academy geopend door de nieuwe leerlingen in samenwerking met wethouder Corien van Starkenburg en Kim van der Poel, beleidsregisseur onderwijs. You Academy is een nieuwe onderwijsvorm voor leerlingen tussen de tien en veertien jaar en is uniek in de regio Katwijk.

Lees verder

Afgelopen week is route 10-14 Delden van start gegaan. Met Route 10-14 zetten IKC Magenta en het Twickel College Delden een krachtig onderwijsconcept neer waarbij leerlingen zich ontwikkelen en ontplooien tot zelfbewuste tieners die de wereld en zichzelf wat te bieden hebben.

Lees verder

Op dinsdag 28 september 2021 is de conferentie 10-14 Onderwijs. We zijn te gast op Academie 1014 in Almere. Na een periode van online-ontmoetingen op afstand willen we deze conferentie weer fysiek vormgeven op deze inspirerende locatie. Echte ontmoetingen dus!

Lees verder