‘Samen op weg naar gepersonaliseerd onderwijs’

In augustus 2021 start Tienerschool Lemmer met de eerste tieners. Deze tienerschool is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Zuyderzee Lyceum (Vario Onderwijsgroep) en basisschool Tweespan (Gearhing Primair onderwijs).

Met als uitgangspunt dat de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) soepel verloopt en het welbevinden van de leerling centraal staat.

In schooljaar 2017-2018 hebben leerkrachten en directie van beiden scholen de eerste stappen gezet naar een vergaande samenwerking. De samenwerking startte met twee doelen:

  • De overstap van het po naar het vo wordt voor leerlingen zowel onderwijsinhoudelijk als qua beleving soepeler.
  • Meer recht doen aan de specifieke leervraag van leerlingen.

Bij het voorgenomen besluit tot het oprichten van de Tienerschool in 2019 zijn nog een aantal doelen toegevoegd.

  • We willen het keuzemoment kunnen uitstellen om zo vroegtijdig schooluitval en demotivatie te voorkomen.
  • We houden rekening met de specifieke ontwikkeling van tieners, sterk beïnvloed door het puberbrein.
  • Er is een evenwicht tussen sturen en begeleiden, coachen en instrueren. De balans wordt hierbij mede bepaald door de leerling zelf onder begeleiding van de coachende leerkracht.

Ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelen

Als tienerschool bereiden we kinderen voor op wonen en werken in een wereld die constant in ontwikkeling is. Om goed toegerust te zijn op deelname aan deze maatschappij die complexer wordt, is het belangrijk dat kinderen leren zelf keuzes maken en overzicht houden op hun werkelijkheid. Voor de wereld van morgen is het belangrijk dat het onderwijs ingericht is vanuit 3 O’s; Ontwerpen, Onderzoeken en Ontwikkelen.

De tienerschool wordt vormgegeven vanuit de gedachte dat kinderen steeds meer regie toepassen in wat ze willen leren, verder bouwen op wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De kinderen krijgen niet aangeleerd wát ze moeten denken maar hoe ze moeten denken.

Van start in augustus 2021

Op dit moment is het ontwikkelteam volop aan de slag om dit mooie innovatieve onderwijsconcept verder vorm te geven zodat we in augustus 2021 met de eerste tieners kunnen starten op Tienerschool Lemmer.

Kijk voor meer informatie op tienerschoollemmer.nl

Op het Modus werken ze met raakvakken. Ze spreken bijvoorbeeld niet meer over rekenen en taal maar werken met vijf raakvakken. Ieder raakvak ‘r_a_a_k_t_’ _het thema. Op deze manier maken ze het onderwijs betekenisvol voor hun leerlingen.

Lees verder

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

Lees verder

Nu SLO'er Maaike Rodenboog het 10-14-stokje overdraagt, memoreert ze in een blog wat de afgelopen jaren samen met alle betrokken leraren, schoolleiders in netwerken en daarbuiten is bereikt. En dat is best veel! Een themawebsite, leerdoelkaarten voor de meeste vakgebieden, een FAQ, conferenties en een goede samenwerking met het Lerend...

Lees verder