Save the date: Bestuurlijke inspiratie bijeenkomst 9 april

Afgelopen jaar is uitgebreid stilgestaan bij de doorontwikkeling van het netwerk en welke thema’s relevant zijn om gezamenlijk aandacht voor te hebben. Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs organiseert rond die thema’s een bestuurlijke inspiratie bijeenkomst op dinsdag 9 april 2024.

We bewegen als netwerk naar een fase van diversiteit met initiatieven die langer bezig zijn en oprekken naar een bredere doelgroep dan 10-14 tot initiatieven die in een opstartfase zitten. In deze diversiteit is in ieder geval de ambitie uitgesproken om als lerend netwerk de focus meer te richten op FUNderend onderwijs. Een drempelloos en anders georganiseerd onderwijs waarin alle kinderen gelijke kansen hebben om zich optimaal te ontwikkelen. De thema’s die daarbij zeker spelen en waar we die middag aandacht voor willen hebben zijn:

  • Teambevoegdheid: anders organiseren vraagt anders opleiden

  • Opbrengsten: meten en monitoren van de resultaten van 10-14 onderwijs

  • Onderwijsregio’s: hoe kan anders organiseren bijdragen aan het arbeidsmarktvraagstuk en hoe werken we daarin samen met de opleidingen?

  • Doorgroeien: op weg naar FUNderend Onderwijs als focus

De precieze invulling volgt later, maar noteer dit moment vast in je agenda. Wil je mee denken over de invulling of heb je een specifieke wens of mogelijke bijdrage, neme dan contact op via lerendnetwerk@1014onderwijs.nl.

Bij deze bijeenkomst zijn alle bestuurders die onze ambities delen en mogelijk ook initiatieven hebben op dit terrein van harte welkom. Deze bijeenkomst is daarmee dus ook toegankelijk voor bestuurders die (nog) niet formeel lid zijn van het netwerk.

Praktische informatie

Datum: 9 april 2024
Tijd: 14:00 - 17:00 (met borrel na)
Locatie: NUOVO in Utrecht

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder