Subsidieregelingen

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

In de infographic staat hoe je als leraar, intern begeleider, schoolleider of schoolbestuur, leerlingen zo goed mogelijk op weg kunt helpen. In deze infographic vind je handreikingen alsook subsidieregelingen.

Subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo

Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Scholen kunnen met deze subsidie leerlingen die minder ondersteuning hebben dan hun klasgenoten, laten deelnemen aan een doorstroomprogramma. Daarmee vergroten deze leerlingen hun kennis en vaardigheden, zodat ze naar het juiste niveau kunnen doorstromen.

Aanvragen kan van 20 februari 2022 t/m 30 april 2022.

Subsidieregeling Heterogene brugklassen

Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Deze subsidie is voor scholen om brugklassen in te richten waarin leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in de klas zitten. Daarmee stellen scholen het definitieve selectiemoment uit tot na het eerste leerjaar.

Aanvragen kan van 7 maart 2022 t/m 18 april 2022.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder