Subsidieregelingen

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

In de infographic staat hoe je als leraar, intern begeleider, schoolleider of schoolbestuur, leerlingen zo goed mogelijk op weg kunt helpen. In deze infographic vind je handreikingen alsook subsidieregelingen.

Subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo

Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Scholen kunnen met deze subsidie leerlingen die minder ondersteuning hebben dan hun klasgenoten, laten deelnemen aan een doorstroomprogramma. Daarmee vergroten deze leerlingen hun kennis en vaardigheden, zodat ze naar het juiste niveau kunnen doorstromen.

Aanvragen kan van 20 februari 2022 t/m 30 april 2022.

Subsidieregeling Heterogene brugklassen

Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Deze subsidie is voor scholen om brugklassen in te richten waarin leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in de klas zitten. Daarmee stellen scholen het definitieve selectiemoment uit tot na het eerste leerjaar.

Aanvragen kan van 7 maart 2022 t/m 18 april 2022.

Op het Modus werken ze met raakvakken. Ze spreken bijvoorbeeld niet meer over rekenen en taal maar werken met vijf raakvakken. Ieder raakvak ‘r_a_a_k_t_’ _het thema. Op deze manier maken ze het onderwijs betekenisvol voor hun leerlingen.

Lees verder

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

Lees verder

Nu SLO'er Maaike Rodenboog het 10-14-stokje overdraagt, memoreert ze in een blog wat de afgelopen jaren samen met alle betrokken leraren, schoolleiders in netwerken en daarbuiten is bereikt. En dat is best veel! Een themawebsite, leerdoelkaarten voor de meeste vakgebieden, een FAQ, conferenties en een goede samenwerking met het Lerend...

Lees verder