Subsidieregelingen

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

In de infographic staat hoe je als leraar, intern begeleider, schoolleider of schoolbestuur, leerlingen zo goed mogelijk op weg kunt helpen. In deze infographic vind je handreikingen alsook subsidieregelingen.

Subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo

Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Scholen kunnen met deze subsidie leerlingen die minder ondersteuning hebben dan hun klasgenoten, laten deelnemen aan een doorstroomprogramma. Daarmee vergroten deze leerlingen hun kennis en vaardigheden, zodat ze naar het juiste niveau kunnen doorstromen.

Aanvragen kan van 20 februari 2022 t/m 30 april 2022.

Subsidieregeling Heterogene brugklassen

Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Deze subsidie is voor scholen om brugklassen in te richten waarin leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in de klas zitten. Daarmee stellen scholen het definitieve selectiemoment uit tot na het eerste leerjaar.

Aanvragen kan van 7 maart 2022 t/m 18 april 2022.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder