Subsidieregelingen

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.

In de infographic staat hoe je als leraar, intern begeleider, schoolleider of schoolbestuur, leerlingen zo goed mogelijk op weg kunt helpen. In deze infographic vind je handreikingen alsook subsidieregelingen.

Subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo

Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Scholen kunnen met deze subsidie leerlingen die minder ondersteuning hebben dan hun klasgenoten, laten deelnemen aan een doorstroomprogramma. Daarmee vergroten deze leerlingen hun kennis en vaardigheden, zodat ze naar het juiste niveau kunnen doorstromen.

Aanvragen kan van 20 februari 2022 t/m 30 april 2022.

Subsidieregeling Heterogene brugklassen

Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Deze subsidie is voor scholen om brugklassen in te richten waarin leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in de klas zitten. Daarmee stellen scholen het definitieve selectiemoment uit tot na het eerste leerjaar.

Aanvragen kan van 7 maart 2022 t/m 18 april 2022.

Voor de themabijeenkomsten hebben de scholen het idee omarmd van een collegiale audit: het ontwikkelen van een kijkwijzer voor een friendly visit en de verdere uitwerking van een vorm van de friendly visit. In de eerste bijeenkomst in maart j.l. zijn daarvoor bouwstenen met elkaar verzameld als basis voor verdere...

Lees verder

Belangenbehartiging krijgt vorm door zorgpunten met elkaar in het 10-14-netwerk te delen en krachten te bundelen om richting te geven aan oplossingen.    Het Lerend Netwerk maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar het Experiment Teambevoegdheid op 10-14-scholen dat loopt tot oktober 2023. Veldervaringen vragen om heldere...

Lees verder