Terugblik strategische Heidag Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs 18 april

Netwerk 10-14 Onderwijs organiseerde op 18 april een strategische heidag voor bestuurders en projectleiders van de leden van het netwerk om enerzijds het net op te halen en te reflecteren op de afgelegde reis, anderzijds vooruit te kijken en onderzoeken welke ambitie het netwerk bindt om met nieuwe energie een volgende fase in te gaan als netwerk.

Vragen voor deze dag waren:

 • waarom we ook alweer de 10-14-ontwikkelingen hebben opgepakt en vormgeven;
 • wat we aan meerwaarde ervaren aan deze ontwikkeling, maar waaraan we ook nog wel wat extra aandacht kunnen/moeten besteden;
 • wat onze ambitie is voor de toekomst;
 • wat we aan activiteiten willen inzetten om daar te komen;
 • wat ervoor nodig is aan faciliteiten en middelen;
 • en met wie en hoe we dit willen doen.

Tijdens een creatieve en vooral ook leuke dag waarin met elkaar hard gewerkt werd, kwamen we tot een aantal conclusies:

 • We gaan door als Lerend Netwerk. Vooral omdat we als 10-14 Onderwijs zien, dat er beweging is in de onderwijsontwikkelingen waar wij voor staan. Alle initiatieven hebben als perspectief om door te ontwikkelen naar FUNderend onderwijs. 10-14 Onderwijs is daarvoor een belangrijke katalysator.
 • Voor die doorontwikkeling hebben we elkaar nodig. Daarbij is kennisdeling en -ontwikkeling een belangrijk middel dat ingezet moet (blijven) worden.
 • Articulatie van onze visie en belangrijkste pijlers moet de toegevoegde waarde aantonen in een variëteit van initiatieven.
 • Onderzoek is van groot belang voor de doorontwikkeling van een onderwijsontwikkeling naar funderend onderwijs.
 • We zijn allemaal ambassadeurs voor dit mooie gedachtengoed, bestuurders hebben hierin een gezamenlijke gedeelde verantwoordelijkheid en een projectleider is en blijft ook in de toekomst nodig.

We zetten 2023 in als transitiejaar om met nieuw elan een praktische uitwerking te geven aan deze conclusies.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder