Tussenrapportage 10-14 onderwijs teambevoegdheid

Net voor de kerstdagen stuurde minister Wiersma een zogenaamde ‘verzamelbrief’ aan de Tweede Kamer. In deze brief worden allerlei onderwerpen behandeld, zo ook de tweede tussenrapportage van het onderzoek naar het Experiment teambevoegdheid 10-14.

Het experiment loopt na het schooljaar 2023-2024 af. Het onderzoek daarnaar loopt nog dit gehele schooljaar. In het najaar van 2023 wordt de eindrapportage verwacht. Naar aanleiding daarvan wordt een besluit genomen over een mogelijk vervolg van dit experiment.

Lees hier de tweede tussenrapportage.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder