Tussenrapportage 10-14 onderwijs teambevoegdheid

Net voor de kerstdagen stuurde minister Wiersma een zogenaamde ‘verzamelbrief’ aan de Tweede Kamer. In deze brief worden allerlei onderwerpen behandeld, zo ook de tweede tussenrapportage van het onderzoek naar het Experiment teambevoegdheid 10-14.

Het experiment loopt na het schooljaar 2023-2024 af. Het onderzoek daarnaar loopt nog dit gehele schooljaar. In het najaar van 2023 wordt de eindrapportage verwacht. Naar aanleiding daarvan wordt een besluit genomen over een mogelijk vervolg van dit experiment.

Lees hier de tweede tussenrapportage.

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder