Vacature netwerkbegeleider Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs

Ben jij een onderwijsmens met hart voor innovatieve en duurzame onderwijsontwikkeling, in het bijzonder de doorontwikkeling van 10-14 Onderwijs? Reageer dan op de vacature van netwerkbegeleider/coördinator van het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs.

De kern van de functie

Wij zijn op zoek naar een netwerkbegeleider/coördinator die:

 • In staat is om, samen met de bestuurders van het Lerend Netwerk (LN), hernieuwde richting en articulatie te geven aan de strategische visie.
 • Sturing geeft en werkt aan de positionering van het LN binnen het landelijke netwerk.
 • Zorgt dat de projectleiders en onderwijskundig begeleiders in de 10-14-initiatieven op de hoogte blijven van de actuele relevante onderwijsontwikkelingen.
 • Zorg blijft dragen voor hoogwaardig relatiebeheer met de achterban van het LN en hen ondersteunt in de doorontwikkeling  van deze innovatieve onderwijsvorm door het organiseren van betekenisvolle bijeenkomsten om kennis te delen en te ontwikkelen.
 • Namens het LN participeert in overlegsituaties met MinOCW, PO- en VO-raad, onderwijsinspectie, SLO en politiek.
 • Participeert in relevante onderzoekstrajecten en mogelijkheden voor (vervolg)onderzoek initieert.
 • Een samenwerkingscultuur van participatie, betrokkenheid, professionaliteit, medeverantwoordelijkheid en transparantie stimuleert.

Wat vraagt het Lerend Netwerk?

 • HBO/Wetenschappelijk werk- en denkniveau.
 • Ervaring in begeleiding van grote veranderkundige strategische trajecten in het onderwijs.
 • Affiniteit met en kennis van ontwikkelingen die het grensgebied van PO en VO raken en innovatieve onderwijsontwikkelingen die de kern van 10-14-onderwijsontwikkelingen raken.
 • Op de hoogte zijn van belemmeringen en mogelijke oplossingen in relatie tot wet- en regelgeving in de doorstroom PO-VO en fungeren als vraagbaak;
 • Inzicht in en ervaring met inrichten professionaliseringstrajecten, kennisdeling en -ontwikkeling.
 • Affiniteit met het werkveld van de 10-14-initiatieven en in staat om te kunnen denken en werken vanuit hun praktijken.
 • Affiniteit met, oog hebben voor bestuurlijke verhoudingen en relaties met relevante landelijke organisaties.
 • Aantoonbare ervaring met beleids(door)ontwikkeling, implementatie van gezamenlijk vastgesteld beleid, financieel en stakeholder management.
 • Vermogen om zich gemakkelijk en effectief te bewegen binnen relevante netwerken en samenwerkingsverbanden.
 • Communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Kracht in het leggen van verbindingen, onderhoud en uitbouwen van het LN.

Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs

We zijn een netwerk van scholen die 10-14 Onderwijs aanbieden. We vinden het belangrijk dat leerlingen de overstap naar het vervolgonderwijs kunnen maken op een voor hen passend moment, omdat dit de kansen voor de ontwikkeling van leerlingen vergroot.

Ook biedt 10-14 Onderwijs ruimte voor een doorlopend ontwikkeltempo en de talenten van leerlingen. Daarom versterken we samen dit gedachtegoed en creëren we draagvlak voor 10-14 onderwijs in Nederland. Op dit moment zijn er 18 scholen bij ons netwerk aangesloten.

Zie ook dit bestand.

Dit doen we

 • We bundelen we onze kennis en ervaringen en werken samen aan de doorontwikkeling van 10-14 onderwijs in Nederland.
 • We inspireren het Nederlandse onderwijsveld door verspreiding van het gedachtegoed van 10-14 Onderwijs.
 • We adviseren het ministerie van OCW over kansen en knelpunten van 10-14 Onderwijs en zijn actief verbonden met de sectorraden PO en VO.
 • We participeren in de begeleidingscommissie Experiment Teambevoegdheid van het ministerie OCW.
 • We bieden praktische ondersteuning en tips aan bestaande en nieuwe 10-14 initiatieven.

Hoe we dat doen

We organiseren onder andere inhoudelijke themabijeenkomsten, bijeenkomsten voor bestuurders en jaarlijks een landelijke conferentie. We verzamelen en delen inspirerende praktijkvoorbeelden van onze 10-14 initiatieven en zijn het centrale aanspreekpunt voor vragen over 10-14 Onderwijs. Alles dat wij doen komt voort uit de onderwijspraktijk en sluit aan op de behoeftes van leerlingen en docenten.

Wat biedt het Lerend Netwerk?

De betrekkingsomvang van de functie bedraagt 0,2 fte.

Het is mogelijk om deze rol op opdrachtbasis als ZZP-er uit te voeren of om tijdelijk in dienst te treden bij een van de aangesloten schoolbesturen.

Solliciteren en meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u terecht bij:

Hebt u belangstelling voor deze functie? Stuur dan uw brief met motivatie en curriculum vitae, ter attentie van het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs, uiterlijk 26 juni 2023 aan lerendnetwerk@1014onderwijs.nl o.v.v. sollicitatie LN.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van juli 2023.

Aanvaarding van de functie met ingang van het nieuwe schooljaar 2023/2024.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder