Verlenging Experiment Teambevoegdheid

Het ministerie van OCW gaat het Experiment Teambevoegdheid 10-14 met vijf jaar verlengen. In het voorjaar van 2024 kunnen scholen zich voor het experiment aanmelden.

Scholen die sectoroverstijgend onderwijs willen aanbieden aan leerlingen in de hoogste groepen van het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs, zoals 10-14 scholen, kunnen zich in het voorjaar van 2024 weer aanmelden om aan het experiment mee te doen.

Het Experiment Teambevoegdheid 10-14 bestaat sinds schooljaar 2020-2021. De deelnemende scholen kunnen werken met een teambevoegdheid, waarmee leraren met po- en vo-bevoegdheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderwijs dat zij geven aan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Het huidige experiment loopt af aan het einde van schooljaar 2023 - 2024.

Scholen die aan het huidige experiment meedoen en die hiermee willen doorgaan, moeten ook opnieuw een aanvraag indienen.


Meer informatie wordt begin 2024 verwacht. Het ministerie van OCW zal dan de regeling publiceren.

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder