Vooraankondiging landelijke dag dinsdag 31 oktober 2023

Op 31 oktober 2023 beleggen we weer een landelijke conferentie 10-14 Onderwijs. De opbrengsten van de friendly visits in het kader van kwaliteitsborging alsook het eindrapport van OCW van het Experiment Teambevoegdheid zijn dan de actuele aanleidingen. Tevens brengen we ieder op de hoogte van de doorontwikkelingen van de initiatieven en het Lerend Netwerk. Het programma volgt in het nieuwe schooljaar. We gaan weer voor een dag vol inspiratie en innovatie! Noteer de datum alvast in uw agenda!

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder