Vooraankondiging landelijke dag dinsdag 31 oktober 2023

Op 31 oktober 2023 beleggen we weer een landelijke conferentie 10-14 Onderwijs. De opbrengsten van de friendly visits in het kader van kwaliteitsborging alsook het eindrapport van OCW van het Experiment Teambevoegdheid zijn dan de actuele aanleidingen. Tevens brengen we ieder op de hoogte van de doorontwikkelingen van de initiatieven en het Lerend Netwerk. Het programma volgt in het nieuwe schooljaar. We gaan weer voor een dag vol inspiratie en innovatie! Noteer de datum alvast in uw agenda!

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder