Voorbeeld later selecteren

Schoolportret Onderwijsroute 10-14 uit Zwolle: een inkijkje in een school die al jaren werkt aan later selecteren en beter differentiëren.

Het moet helemaal anders bij de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs, vindt de Onderwijsraad. De Zwolse ‘tienerschool’ brengt dat al in de praktijk. Lees hier het artikel in Trouw.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder