Wat doen we dit jaar?

Door de pandemie zijn we elkaar de afgelopen jaren letterlijk uit het oog verloren. Het nieuwe jaar geeft gelukkig weer nieuwe kansen! Fysieke ontmoetingen gaan weer opgestart worden. Activiteiten vinden weer plaats.

Op 31 januari 2023 staat de volgende themabijeenkomst gepland over“Ouderbetrokkenheid als Unique Selling Point van 10-14 Onderwijs?!”. In het komende voorjaar vinden friendly visits over en weer plaats tussen 10 initiatieven. We sluiten dit einde schooljaar af met een onderlinge kennisdelings- en ontwikkeldag. In oktober 2023 beleggen we weer een landelijke conferentie 10-14. De opbrengsten van de friendly visits alsook van het Experiment Teambevoegdheid zijn dan de actuele aanleidingen. We wensen alle 10-14 initiatieven veel inspiratie en ontwikkelkracht!

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder