Wat doen we dit jaar?

Door de pandemie zijn we elkaar de afgelopen jaren letterlijk uit het oog verloren. Het nieuwe jaar geeft gelukkig weer nieuwe kansen! Fysieke ontmoetingen gaan weer opgestart worden. Activiteiten vinden weer plaats.

Op 31 januari 2023 staat de volgende themabijeenkomst gepland over“Ouderbetrokkenheid als Unique Selling Point van 10-14 Onderwijs?!”. In het komende voorjaar vinden friendly visits over en weer plaats tussen 10 initiatieven. We sluiten dit einde schooljaar af met een onderlinge kennisdelings- en ontwikkeldag. In oktober 2023 beleggen we weer een landelijke conferentie 10-14. De opbrengsten van de friendly visits alsook van het Experiment Teambevoegdheid zijn dan de actuele aanleidingen. We wensen alle 10-14 initiatieven veel inspiratie en ontwikkelkracht!

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder

Afgelopen jaar zijn er bij wijze van pilot een aantal collegiale visitaties uitgevoerd in de vorm van ‘Friendly Visits’. Dit najaar hebben de scholen die hieraan meededen deze bezoeken geëvalueerd en op de conferentie zijn al resultaten gedeeld. Ook zijn er aanbevelingen gedaan waarmee het Lerend Netwerk aan de slag...

Lees verder