Werk jij ook mee aan het landelijk curriculum?

Curriculum.nu zoekt enthousiaste en nieuwsgierige leraren met passie voor hun vak die willen meewerken aan de herziening van het landelijk curriculum. In oktober vorig jaar leverden leraren en scholen hiervoor de bouwstenen op.

In januari start de volgende stap: teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts van SLO gaan de bouwstenen verder ontwikkelen tot conceptkerndoelen.

Beste betrokkene bij 10-14

In oktober vorig jaar hebben leraren, schoolleiders en vakinhoudelijke deskundigen de bouwstenen opgeleverd voor de herziening van het landelijk curriculum. Nu is het tijd voor de volgende stap. Een wetenschappelijke curriculumcommissie gaat de minister adviseren over de eerder opgeleverde bouwstenen en over de werkopdracht voor het vervolgtraject. Daarna starten teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts van SLO om in een jaar tijd te komen tot een voorstel voor de kerndoelen.

SLO trekt en ondersteunt de teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts. Voor deze curriculumteams zijn wij op zoek naar enthousiaste en nieuwsgierige leraren met passie voor hun vak en die gemotiveerd zijn om mee te denken over de herziening van het landelijk curriculum. Ben jij die nieuwsgierige leraar die gemotiveerd is om mee te denken over de herziening van het landelijk curriculum?

In januari ga je samen met andere leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts deze bouwstenen ontwikkelen tot concept-kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Wil je weten hoe jouw collega-leraren het hebben ervaren en waarom je ook mee zou moeten doen? Bekijk dan dit filmpje.

In het kort

Wat:Werk mee aan de herziening van het landelijk curriculum (po en onderbouw vo); breng jouw expertise in en geef feedback.

Wanneer:Januari 2021 – december 2021

Vergoeding:Je werkgever wordt vergoed voor de tijd die je besteedt aan curriculum.nu ten behoeve van vervanging.

Wie:In totaal zoeken we 80 leraren voor de verschillende leergebieden.

Meedoen?

Meld je uiterlijk 29 oktober 2020 aan en kijk voor meer informatie op deze link.

Tot slot

Dit is dé kans om mee te werken aan de kerndoelen van morgen. En zo bij te dragen aan de voorbereiding op de toekomst van alle leerlingen in Nederland. Tegelijkertijd krijg je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en een verdieping van je vakexpertise.

Je mag deze uitnodiging ook zeker delen met leraren of schoolleiders die je geschikt acht om mee te doen.

In online themasessies delen we ervaringen en praktijken op relevante thema’s binnen 10-14 onderwijs. Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van financiën. Financiering en het business model hebben logischerwijs impact op de organisatie. Wat voor afspraken kunnen deelnemende besturen maken?

Lees verder

Op 23 april bezochten Henk Hagoort en Freddy Weima, respectievelijk de voorzitters van de VO-raad en PO-Raad, het 10-14 initiatief Fourteens in Beverwijk. Tijdens het bezoek spraken zij met leerlingen, ouders, coaches, de zorgcoördinator en bestuurders.

Lees verder

Op 12 februari was de eerste online themasessie voor projectleiders en locatieleiders met dit keer als thema werving, aannamebeleid en relatie met scholen in de regio. Een geanimeerd gesprek waarin vragen aan bod kwamen over hoe de werving voor nieuwe leerlingen werkt, wat dat doet in de relatie met andere...

Lees verder

Op dinsdag 9 april is er een inspiratiesessie voor bestuurders van het Lerend Netwerk 10-14 / 0-18 Onderwijs. Trudie Schils, hoogleraar onderwijseconomie, verzorgt een presentatie over het vernieuwen van onderwijs in Nederland. Daarna zal er gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘advies voor een nieuwe minister’.

Lees verder