Zion en Imani bloeien op

Over de Conferentie 10-14 onderwijs in Almere op 28 september 2021

Door: Corike van de Merwe & Inge Jansen (SLO)

'Onze school is leuk en gezellig, want je zit met groep 7, 8 en klas 1 en 2 door elkaar. Het is heel fijn dat je elkaar kunt helpen.' Vol enthousiasme vertellen Zion en Imani over hun 10-14 school in Almere.

We zijn op de Conferentie 10-14 onderwijs, samen met SLO-collega’s die verschillende workshops verzorgen. Moniek Warmer neemt de leerkrachten mee in de workshop ‘Kunst als drager van projecten en thema’s’. Ze legt uit hoe je zonder oordeel en zonder voorkennis naar een werk kunt kijken. Het draait allemaal om drie vragen: wat gebeurt hier? Waar zie je dat aan? Wat valt er nog meer te ontdekken? Met deze open blik lopen wij ook rond op de conferentie. We nemen je graag mee!

Wat gebeurt hier?

‘Almere is een jonge stad en hiermee een prachtige locatie voor Academie 10-14’, vertelt Kitty Oirbons, bestuurder van scholenstichting Het Baken in Almere.

10-14 onderwijs is geen school, het is geen experiment en het is ook geen geregistreerd merk, zoals de inspectie duidelijk maakt. De invulling die scholen geven aan 10-14 onderwijs is heel verschillend. De gemene deler is wel dat scholen insteken op een doorlopende leerlijn tussen basisonderwijs en voorgezet onderwijs en dat het schooladvies (vaak) wordt uitgesteld.

Voor wie is dan dit onderwijs? Marieke Kelder, coach bij Academie 10-14, legt uit: ‘voor een leerling uit groep 6 die toe is aan meer uitdaging, een leerling die meer tijd nodig heeft om te groeien - sociaal-emotioneel of cognitief - of een leerling uit groep 8 die de keuze voor het voorgezet onderwijs graag nog even uitstelt. Leerlingen van verschillende leeftijden leren met en van elkaar en volgen de vakken op hun eigen niveau’.

Waar zie je dat aan?

Themagericht en vakoverstijgend werken, zelf keuzes maken en de leerkracht als coach, zijn onderwerpen die we vaak terug horen op deze conferentiedag. In de school zie je het themagericht werken terug op de ‘leerwanden’ in ieder klaslokaal; prikborden waarop het leren van leerlingen zichtbaar wordt. Leerlingen hebben een duidelijke stem in wat ze willen leren. Ze kiezen bijvoorbeeld hoe ze de stof willen verwerken en maken een portfolio dat ze presenteren aan hun ouders. Leerlingen worden hierbij geholpen door een coach, een leerkracht die nauw contact heeft met de leerlingen en bijvoorbeeld wekelijkse coachgesprekken voert over leerdoelen én vaardigheden.

Wat valt er nog meer te ontdekken?

De geleidelijke overgang van po naar vo, vakoverstijgend werken, gepersonaliseerd leren, kleinschaligheid, gemotiveerd en enthousiast personeel, veel begeleiding voor de leerling en samenwerking tussen po- en vo-besturen. Genoeg positieve resultaten vanuit het onderzoek van de Inspectie en Oberon.

Toch valt er ook nog veel te ontdekken met elkaar: hoe borg je bijvoorbeeld de kwaliteit van dit onderwijs? Hoe zit het met de ‘knip’ tussen de tweede en derde klas? Geef je de bovenbouw anders vorm, zoals een school als Spring High in Amsterdam heeft gedaan? En welke aanpassingen zijn nodig in de wetgeving? Dit zijn belangrijke vragen die nog spelen voor scholen én de overheid.

Vragen waar Zion en Imani zich echter niet druk over maken. Zij bloeien op in dit onderwijs!

Conferentie gemist? Op deze pagina vind je alle presentaties.

In april werd tijdens de strategische heidag besloten om samen door te gaan met het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs. We doen het samen, waarbij drie bestuurders het voortouw nemen en de rol van kartrekker op zich nemen. Met een nieuw schooljaar voor de boeg vertellen de drie kartrekkers over het...

Lees verder

Een aantal scholen 10-14 Onderwijs hebben het afgelopen schooljaar een collegiale audit in de vorm van een “friendly visit” bij elkaar georganiseerd. Met behulp van ondersteunende instrumenten zijn ze aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Ondersteuning werd gegeven vanuit het Lerend Netwerk, maar ook SLO was bereid om...

Lees verder